Siirry sisältöön

Opiskelu työvaltaisesti Vave-hankkeen ohjausmallin mukaan

Tästä katsomaan Työvaltainen ohjausmalli- prosessia.

Työvaltainen opiskelu soveltuu esimerkiksi:

  • aikuisopiskelijalle, joka on motivoitunut ja itseohjautuva, ja haluaa edetä opinnoissa tavallista nopeammin
  • maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille, koska teorian omaksuminen on koettu helpommaksi käytännön työtä yhdistämällä
  • erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden kohdalla.

Miten tämä toteutuu?

Opiskelunsa aloittanut lähihoitajaopiskelija suuntautuu vammaisalalle. Ryhmävastaavan opettajan kanssa tehdään opintojen alussa HOKS eli henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.

Työvaltaisessa oppimisessa vähintään puolet opiskelusta on työtä tai opiskelua ja oppimista työtä vastaavissa tilanteissa. Tavoitteena on, että teoria ja käytännön työ yhdistyisivät opiskelijan oppimisessa.

Opettaja hankkii opiskelijalle työssäoppimispaikan. Opiskelijan ja työelämän kanssa laaditaan joko koulutussopimus tai oppisopimus, yksilöllisestä tilanteesta riippuen.

Sekä opettaja että työvalmentaja tekevät tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa. He perehdyttävät sekä opiskelijan että työpaikkaohjaajan tutkinnon osittain ammattitaitovaatimuksiin ja arviointikriteereihin.

Opiskelijaa tiedotetaan teoriapäivistä ja työvaltaisen oppimisen päivistä, ja laaditaan henkilökohtainen lukujärjestys. Työpaikkaohjaaja ohjaa opiskelijaa tutkinnon perusteiden mukaisissa työtehtävissä.

Työvalmentaja toimii oppilaitoksen ja työpaikan välisenä yhdyshenkilönä, opiskelijan ja työpaikkaohjaajan tukena sekä vastaa säännöllisistä ohjauskeskusteluista.

Opiskelijalle voidaan antaa myös työvaltaisia oppimistehtäviä. Jokainen tutkinnon osa päättyy näyttöön, joka arvioidaan numeraalisesti.

Työvaltaisesta opiskelusta myös blogissamme

Lisätietoja antaa

Mervi Halonen, STEP-koulutus

puh. 040 637 8106

mervi.halonen@step.fi