Siirry sisältöön

Työelämä opettaa – lähihoitajaopiskelijan työvaltainen oppiminen

Kuvassa kaksi asiakirjaa lähihoitajan opintojen ammattitaitovaatimuksista
Kuvassa kaksi asiakirjaa lähihoitajan opintojen ammattitaitovaatimuksista

Mitä on työvaltainen opiskelu?

Työvaltaisessa oppimisessa vähintään puolet opiskelusta on työtä tai opiskelua ja oppimista työtä vastaavissa tilanteissa. Tavoitteena on, että teoria ja käytännön työ yhdistyisivät opiskelijan oppimisessa. Ajatuksena on, että työelämässä vastaan tulevat tilanteet herättäisivät opiskelijan oman motivaation hankkia eri tavoin teoriasta perusteluja työlle.

Työvaltainen tapa oppia ei ole helpompi tapa suorittaa tutkintoa. Se on erilainen tapa opiskella ja hankkia osaamista. Se vaatii opiskelijalta valtavaa sisäistä motivaatiota ja sitoutumista opiskelun ja työn yhdistämiseen. Ei myöskään riitä, että opiskelijalle etsitän työpaikka, jonne hän vain lähtee oppimaan ja työskentelemään. Lisäksi tarvitaan työelämän, opiskelijan ja koulutuksen edustajan yhdessä tekemän työvaltaisten opintojen ja teoriaopintojen suunnitelma, joka noudattaa tutkinnon perusteita.

Tarvitaan työhönsä ja opiskelijan ohjaamiseen vahvasti sitoutunut työpaikkaohjaaja, jolla on näkemystä luotsata opiskelijaa hyvien oppimistilanteiden äärelle. Koulutuksen edustajalla tulee olla mahdollisuus toteuttaa työelämäyhteistyötä ja opiskelijan ohjausta säännöllisesti: olla opiskelijan ja työelämän tukena. Ja viimeisempänä, mutta ei vähäisimpänä, työvaltaisen oppimisen mahdollistaa myönteisesti työvaltaiseen oppimiseen suhtautuva työpaikka ja organisaatio.

 

Työvaltainen oppiminen työelämässä

Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE) -hankkeessa meillä on ollut mahdollisuus toteuttaa työvaltaista oppimista yhteistyössä Vaalijalan kuntayhtymän avopalveluyksiköissä. Työvaltaiset opiskelijamme on otettu siellä hienosti vastaan ja lähdetty aktiivisesti yhteistyössä kehittämään ja pilotoimaan erilaista opinpolkua kehitysvammatyöhön.

Opiskelijaryhmäämme ohjautui ja valikoitui opiskelijoita, jotka kokevat mielekkäänä työpaikalla oppimisen ja ovat motivoituneita teoriaopiskelun ja käytännön työskentelyn yhdistämiseen. Oppilaitokselta työelämäyhteistyötä ja opiskelijoiden ohjausta ja tukemista hankkeessa tekee työparina opettaja ja työvalmentaja. Tämä mahdollistaa tiiviimmän ja laajemman ohjauksen opiskelijan oppimisen tueksi.

Opiskelijoille on laadittu työvaltaiselle oppimiselle ammattitaitovaatimusten mukaiset tavoitteet tutkinnon osan mukaisesti. Suunnitelmat ja opinnoissa eteneminen ovat yksilöllistä ja ohjaus- ja arviointikeskusteluja käydään opiskelijan ja työelämän kanssa säännöllisesti. Kun opiskelijalla on teoriaosaaminen hallussa ja työelämässä oppimisen tavoitteet saavutettu, opiskelija osoittaa osaamisensa näytöissä.

 

Opettajan mietteitä työvaltaisesta opiskelusta

Työvaltainen opiskelu on mielestäni win-win-tilanne molemmille: opiskelijalle ja työelämälle. Opiskelija pääsee ”soljahtamaan” työelämään joustavasti ja yhdistämään vähän kerrallaan oppimaansa teoriaa käytäntöön. Hän oppii myös työyhteisön pelisäännöt ja on valmistuttuaan osaava työntekijä työyksiköön ja organisaatioon. Parhaimmassa tapauksessa opiskelijalla on työpaikka valmiina, kun valmistuminen lähihoitajaksi koittaa.

Hommansa osaava opiskelija on myös loistava työpari ohjaajallensa. Opiskelijan ohjaaminen mahdollistaa uuden oppimisen myös työpaikkaohjaajalle. Ohjaaminen haastaa työpaikkaohjaajan pohtimaan työn sisältöä ja perusteluja työlle sekä tarkastelemaan ohjausosaamistaan.

Jos mietin työvaltaista oppimista omasta näkökulmastani työvaltaisen opiskelijaryhmän vastuuopettajana, niin työni mielekkyys on lisääntynyt jo siitä roolimuutoksesta, että en ole pelkästään opettaja, vaan koen olevani enemmän oppimaan ohjaaja. Työn parhautta ovat olleet työpaikkakäynnit työpaikoilla. Olen saanut tehdä työelämäyhteistyötä työhönsä ja opiskelijan ohjaukseen sitoutuneiden, erittäin ammattitaitoisten, työpaikkaohjaajien kanssa.

Runsaat työelämäkontaktit ovat tuoneet työhöni mielekkyyttä ja lisänneet myös omaa tietotaitoa siitä, mitä työelämässä tapahtuu. Työelämäjaksot ovat harvinaista herkkua opettajalle ja työn tekeminen näin on mahdollistanut työelämän lähelle pääsemisen. Hienona asiana nostaisin esille myös sen, että olen saanut nähdä työvaltaisen oppimisen positiiviset vaikutukset opiskelijoiden oppimiseen, opintojen etenemiseen ja ammatilliseen kasvuun.

Teksti: Reija Antikainen

Reija Antikainen on mukana Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE) -hankkeessa vastuuopettajana ja hankevastaavana. Reija työskentelee terveydenhuollon opettajana Seurakuntaopistolla. Aikaisempaa työkokemusta on vammaispuolelta (osastonhoitaja ja koulutussuunnittelija) sekä psykiatrisesta hoitotyöstä (sairaanhoitaja). Koulutukseltaan Reija on sh, TtM ja jatkuvan oppimisen ajatuksen kannattajana, TtT-opiskelija.