Siirry sisältöön

Etäohjauspilotoinnit hankkeessa

Työelämässä toteutettavat digi- ja hyvinvointiteknologiapilotoinnit olivat merkittävä osa VAVE-hanketta. Pilotoitaviksi valikoitui laitteita ja sovelluksia asiakkaiden tarpeiden mukaan. Tavoitteena oli selvittää etäyhteydellä toimivien palveluiden sopivuutta vammaispalveluissa. Muiden toimijoiden (mm. IhanDiginä-hanke, Essoten kotihoito) kokeilujen pohjalta päädyimme testaamaan erilaisia etäohjauspalveluita. Tavoitteena oli saada etäohjaus osaksi itsenäisesti tai tuetusti asuvien asiakkaiden kotiin annettavia palveluita. Etäyteydellä toimivan ohjauksen tarve oli kaikkina vuorokauden aikoina. Päivällä ja illalla tavoitteena ohjauksellinen toiminta, yöaikaan enemmän asiakkaiden turvallisuuden tunteen lisääminen. Tavoitteena oli myös mahdollistaa asiakkaiden ja läheisten välinen etäyhteys.

Ennen varsinaisen pilotin alkua oli selvitettävä asiakkaan mahdollisuus osallistua pilottiin. Oli kysyttävä asiakkaan suostumus ja varmistettava, että hän ymmärtää, mihin sitoutuu pilotin aikana. Lisäksi lähiomaisille tai edunvalvojalle tiedottaminen oli huomioitava. Työntekijöitä ohjattiin ja kannustettiin kokeilemaan etäohjausta asikkaiden kanssa. Asiakkaiden kanssa tutustuttiin aluksi kulloiseenkin laitteeseen ja sovellukseen ja harjoiteltiin sen käyttöä useaan kertaan. Aluksi etäyhteys otettiin niin, että ohjaaja oli asiakkaan luona yhteydenoton ajan ja pystyi auttamaan asiakasta tarvittaessa. Ensimmäiset etäyhteys kokeilut olivat kuulumisten kyselyä ja laitteen käytön harjoittelua. Myöhemmin, kun laite sekä videopuheluun vastaaminen ja puhelun lopettamisen olivat tuttuja siirryttiin ohjauksellisempiin tuokioihin; jumppatuokio, sämpylöiden leipominen ja rentoutushetki. Pilotoinnin lopuksi tehtiin arvio siitä, miten kyseinen palvelu ja laite soveltuu kehitysvamma-alalle.

Toteutetut pilotoinnit toivat käyttökokemuksia ja kehittämisehdotuksia, joita voi hyödyntää ja edelleen kehittää vammaisalalla käytettävien etäohjauspalveluiden käytössä. Pilotoinnit antoivat tärkeää tietoa myös asiakkaan ja työntekijän osaamistarpeista liittyen digi- ja hyvinvointiteknologian käyttöön. 

Seuraavaksi kuvataan etäohjauspilotointien toteutusta, laitteiden ja sovellusten käytettävyyttä kuvaavia tietoja sekä havaitut osaamistarpeet ja hyödyt sekä asiakkaalle että työntekijälle.

Lisää pilotoinnin toteutuksesta ja kokemuksia etäohjauspalveluiden käytöstä pääset lukemaan Vaalijalan verkkolehdestä (17.3.2022) tästä.

Teams etäohjausvälineenä

Kuvaus toteutuksesta

Teamsin kautta järjestettiin asiakkaille yhteisiä etätapaamisia, missä he pääsivät juttelemaan toistensa kanssa ajankohtaisista asioista, esittämään omaa osaamistaan ja kuulemaan muiden juttuja. Näiden yhteisten tapaamisten kautta asiakkaat saivat uusia ystäviä ja kuulivat kuulumisia toisista kaupungeista.

Kohderyhmä

Itsenäisesti tai tuetusti asuvat kehitysvammaist henkilöt. Etäohjauksen aloittamisessa kehitysvammaisten asiakkaiden kanssa tulee huomioida asikkaiden toimintakyky, vuorovaikutustaidot, oppiminen ja muisti.

Osaamisen edellytykset

Tietokoneen/tabletin/puhelimen avaaminen ja sulkeminen ja/tai etävideoyhteyden avaaminen puhelun tullessa (videopuheluun vastaaminen), puhelun sulkeminen ja itsenäisesti videopuhelun ottaminen ohjaajaan. Liittyminen kokoukseen saadun linkin kautta. Kameran ja mikrofonin avaamisen ja sulkemisen. Etäohjausosaaminen.

Hyödyt asiakkaalle ja työyksikössä

Asiakas pääsee kuvayhteyteen muiden kanssa. Mahdollistaa monipuolisesti kommunikaatiokeinojen käytön (kuvat, viittomat). Lisää arjen itsenäistymistä. Teamsin käyttö on usein ohjaajille jo ennalta tuttua. Teams monipuolistaa työntekoa ja säästää aikaa esim. matkoissa.

Erityishuomioita

Ennen varsinaista käyttöönottoa selvitettiin, kuinka asiakas voisi liittyä Teams-puheluun tai kokoukseen helpoiten ja yksinkertaisimmin. Ratkaisuksi esimerkiksi toiminto, jossa Teams-liittymislinkki lähetettiin asiakkaan WhatsAppiin. Toiminto ei aiheuta yksityisyyden suojan vaarantumista tai tietoturvariskiä. Toimintopainikkeet asiakkaan laitteella voi tarvittaessa vähentää kahteen.

Seuraavalla videolla ohjataan, kuinka rakennat helpon ja yksityisyydensuojan toteuttavan etävideoyhteyden.

SuvantoCare -etävideopalvelu

 

Kuvaus toteutuksesta

SuvantoCare- etävideopalvelun kautta ohjattiin asiakasta erilaisissa arkisissa toimissa mm. kauppa-asioinnilla, leivonta ja ruoanlaitto, kodinhoito.

Kohderyhmä

Itsenäisesti tai tuetusti asuvat kehitysvammaist henkilöt. Etäohjauksen aloittamisessa kehitysvammaisten asiakkaiden kanssa tulee huomioida asikkaiden toimintakyky, vuorovaikutustaidot, oppiminen ja muisti.

Osaamisen edellytykset

Tablettietokoneen avaaminen ja sulkeminen, videopuheluun vastaaminen ja puhelun sulkeminen, omatoimisesti videopuhelun ottaminen työntekijän suuntaan. Asiakkaan ohjausosaaminen laitteiden käyttöön. Etäohjausosaaminen.

Hyödyt asiakkaalla ja työyksikölle

Videoyhteydet loivat struktuuria päivään sekä vaihtelevuutta ja turvallisuuden tunteen lisääntymistä. Tuki omatoimisuuteen. Työntekijän yhteydenotto asiakkaan suuntaan ja asiakkaalta ohjaajalle oli spontaanimpaa, joten yhteyttä tuli otettua useammin. Toi uudenlaista vuorovaikutusta asiakkaan kanssa. Oli turvallisempi mieli, kun sai tietoon nopeastikin videoyhteyden välityksellä asiakkaan voinnin ja kuulumiset.

Erityishuomioita

Etävideopalvelun toimintoja kuten painikkeita muokattiin asiakkaiden henkilökohtaisten tarpeiden ja toimintakyvyn mukaan. mm. soittopyynnön pitkää viivettä lyhennettiin, painike muutettiin värähtelemään merkiksi.

Haltija/Vooler -etävideopalvelu

 

Kuvaus toteutuksesta

Haltija/Vooler etävideopalvelun kautta ohjattiin asiakasta erilaisissa arkisissa toimissa, kuten jumppatuokio, sämpylöiden leipominen ja rentoutushetki.

Kohderyhmä

Itsenäisesti tai tuetusti asuvat kehitysvammaist henkilöt. Etäohjauksen aloittamisessa kehitysvammaisten asiakkaiden kanssa tulee huomioida asikkaiden toimintakyky, vuorovaikutustaidot, oppiminen ja muisti.

Osaamisen edellytykset

Tablettietokoneen avaaminen ja sulkeminen, videopuheluun vastaaminen ja puhelun sulkeminen, omatoimisesti videopuhelun ottaminen työntekijän suuntaan.
Etäohjausosaaminen.

Hyödyt asiakkaalla ja työyksikölle

Videoyhteydet loivat struktuuria päivään sekä vaihtelevuutta, turvallisuuden tunteen lisääntyminen. Työntekijöiden työaikaa säästyi, kun pääsi asiakkaan kanssa keskustelemaan heti eikä tarvinnut siirtyä kauemmaksi työpaikasta.

Erityishuomioita

Verkkoyhteydet ja kuuluvuus voivat olla huonoja jopa kaupunkialueella. Syynä voi olla operaattorin toiminta-alueeseen liityvä katve. Tabletin suojakuoret aiheuttivat särinää videoyhteyteen. Särinä lakkasi, kun kuoret poistettiin.

 

Lisätietoja

Maarit Luojus, Vaalijalan kuntayhtymä                              Katja Kirjalainen, Savas-Säätiö

maarit.luojus@vaalijala.fi                                                      katja.kirjalainen@savas.fi