Siirry sisältöön

Moodmetric-älysormus pilotointi

Aiempia käyttökokemuksia sormuksen käytöstä autismikirjon asiakkailla Rinnekodilla ja Savaksella. Haluttiin selvittää, onko sormuksen avulla mahdollisuus saada tietoa asiakkaista, joista muutoin on vaikea saada tietoja esim. stressitasosta, vireystilasta, onko uni riittävää määrältään tai laadultaan sekä tietoa ennakointiin esim. autisminkirjon henkilön kohdalla. Tavoitteena saada lisätietoja havainnoinnin tueksi. Tavoitteena saada dataa hyvinvointiin liittyvään päätöksen tekoon, tukeen ja ohjaukseen.

Pilotoinnin aluksi perehdyttiin sormuksen käyttöön ja ominisuuksiin Moodmetric-sivustolla, toisessa pilotin vaiheessa tilattiin tunnin mittainen koulutus datan analysointiin. Sormuksen käyttöönotto jäi hankkeen toiminta-aikana kesken, koska sormukset joutuivat huoltoon.

Kohderyhmä

Vaikeavammaiset, kommunikoimattomat tai vähäisesti kommunikoivat henkilöt. Henkikökunnan asiakastuntemuksen ja arvioinnin kautta valittiin kokeiluun soveltuvat asiakkaat, joiden kanssa keskusteltiin heidän kiinnostuksestaan pilotointiin.

Osaamisen edellytykset

Henkilökunnalta edellytetään sormuksen lähettämän datan tulkinnan osaamista. Tähän apuna Moodmetric:n sivustolla oleva ohjeistus.

Hyödyt asiakkaalle ja työyksikölle

Hyöty asiakkaalle välillinen, mikä tulee työntekijän tiedon lisääntymisen kautta. Työntekijöiden on sormuksen avulla kerätyn datan avulla mahdollisuus saada lisätietoa asiakkaasta. Tämä auttaa terveyteen, hyvinvointiin ja ennakointiin liittyvässä päätöksenteossa, tuessa ja ohjauksessa.

Erityishuomioita

Koko henkilöstön tiedottaminen laitteen käytöstä on tärkeää. Sormus ei ollut suunniteltu vesitiiviiksi, mikä aiheutti pilotoinnin keskeytymisen ja huollon. Vesitiiviyttä ollaan parantamassa seuraavissa malleissa. Sormuksessa jopa koko XS liian suuri osalle asiakkaista, tai koko XL liian pieni.

Lisätietoja

Maarit Luojus, Vaalijalan kuntayhtymä                              Katja Kirjalainen, Savas-Säätiö

maarit.luojus@vaalijala.fi                                                      katja.kirjalainen@savas.fi