Siirry sisältöön

Blogi

Kummitoiminta osana työelämän ja oppilaitoksen yhteistyötä 

Esedu ja Savas lähtivat kehittämään hankkeessa kummitoimintaa osaksi yhteistyötään. Työelämän kummit toisivat opiskelijoille helposti lähestyttävän pinnan työelämään ja tarjoaisivat omaa osaamistaan opiskelijoiden käyttöön. Kummiopiskelijat …

Vammaisalan koulutuksen ja työelämän yhteistyön hedelmällisyys ja tarpeellisuus

Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE)-hanke on tulossa päätökseen. Haastattelin hanketyöryhmää hankkeelle tehtävää amk-opinnäytetyötäni varten. Ryhmähaastattelun teemana oli vammaisalan koulutuksen ja työelämän yhteistyö hankkeessa …

Kehittämisiltapäivässä kehitettiin työelämässä oppimisen ohjausta ja vahvistettiin yhteistyötä

VAVE-hankkeen työelämässä oppimisen ohjaamisen kehittämisen ympärille rakentuva kehittämisiltapäivä järjestettiin 23.2.2022. Hanketyöntekijöiden lisäksi päivään osallistui 12 vammaisalan työelämä- ja koulutus organisaatioiden edustajaa sekä alan opiskelijoita. …

Rohkeasti vammaisalalle-webinaari

VAVE-hanke järjesti hankkeen neljännen webinaarinsa 31.3.2022 aiheena Rohkeasti vammaisalalle. Vammaisalaa kohtaan on edelleen olemassa ennakkoluuloja, jotka vaikuttavat alan vetovoimaisuuteen ja työhön sitoutumiseen. Kehitysvamma-alaa varjostavat …

Työnteon monenlaiset mahdollisuudet vammaistyössä 

Työntekijöiden yksilöllisten tarpeiden huomiointi työelämässä nähdään vammaisalalla merkittävänä veto- ja pitovoimaisuustekijänä. Mahdollisuudet vaikuttaa työn sisältöön ja suunnitteluun, työvuoroihin, itsensä kehittämiseen ja kouluttautumiseen lisäävät myös …

Innostava ja luova vammaisala- webinaari 2

VAVE-hanke järjesti keväällä 2021 Innostava ja luova vammaisalan webinaarin. Webinaari sai suurta kiitosta innostavista esiintyjistä ja monipuolisesta sisällöstä. Paljon jäi silti vielä kertomatta ja …

Positiivisesta työotteesta tukea vaativaan asiakastyöhön

Positiivinen työote ei tarkoita, että arki olisi pelkkää juhlaa tai ruusuilla tanssimista. Haastavatkin tilanteet on helpompi kohdata, kun asenne on positiivinen ja hyvään keskittyvä. …

Opettajan vammaistyön ohjausosaamisen vahvistaminen

Käytännön työn tuntemus on tärkeä osa ammattiopettajan osaamista. Osaamisen kehittyminen tulisi olla mahdollista koko työuran ajan. Osaamista ja käytännön työn tuntemusta ylläpidetään esimerkiksi opettajien …

Asiakastyön opintoja etätoteutuksena Savaksen ja Vaalijalan yksiköissä

Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE) -hanke ja Diakonia-ammattikorkeakoulun Pieksämäen kampuksen opiskelijat tekivät yhteistyötä Asiakastyönmenetelmäopinnoissa (SOS01) kevään aikana. Nämä viiden opintopisteen opinnot kuuluvat sosionomin …

Millaista on työ arjen mahdollistajana?

Työni on hyvin itsenäistä. Pitää pystyä tekemään päätöksiä ja ratkaisuja hyvinkin nopeasti usein ilman ennakkovalmistautumista. Olen mukana asiakkaiden arjessa ja juhlassa, ilossa ja surussa. …