Siirry sisältöön

SharePoint- oppimisalustana

Tarkoituksena oli löytää henkilöstölle sopiva oppisalusta, jossa voidaan perehdyttää ja kouluttaa henkilökuntaa sekä henkilöstö voi jakaa omaa osaamistaan. Päädyttiin hyödyntämään jo käytössä olevaa Microsoft 365:sta oppimisympäristönä. SharePoint taipui parhaiten tähän tarkoitukseen.

Hankkeessa SharePointiin luotiin oppimisympäristö, jonne tuotettiin mm. perehdytykseen liittyvää materiaalia. Muiden Microsoft 365:n sovellusten esim. Formsin avulla alustalle lisättiin monipuolisuutta. Oppimisympäristö nimettiin Savas Akatemiaksi. Henkilöstöä koulutettiin Savas Akatemian käyttöön sekä sinne materiaalin tuottamiseen.

Kohderyhmä

Savaksen henkilöstö

Osaamisen edellytykset

Microsoft 365:n käytön osaaminen

Hyödyt asiakkaalle ja työyksikölle

Asiakkaalle hyöty välillinen. Osaava, koulutettu henkilökunta. Työntekijöille SharePoint mahdollistaa oppimisen kullekin sopivaan aikaan ja materiaalin hyödyntämisen tarvittaessa. Yhtenäistää perehdytyksen ja koulutusten sisältöjä. Mahdollistaa kaiken tiedon ja koulutuksen kokoamisen yhteen paikkaan. Sähköinen perehdytysohjelma helpottaa perehdyttämisen laadun seurantaa. Oman osaamisen jakaminen muille. Monipuolistaa oppimisen kokemusta (videot, äänimateriaali kuten podcastit, testit). Päästään eroon papereista, käytettävissä myös mobiiliversiona. Oppimisalusta- materiaalilla on helppo opettaa muita. Koulutuksia on helppo koordinoida, kun ne ovat samalla alustalla. Materiaalia voi myös myydä, jolloin oikeuksia materiaalin käyttöön voidaan hallita.

Erityishuomioita

Ei saada samanlaista interaktiivisuutta kuin varsinaisilla verkko-oppimisalustoilla. Ei lisä kustannuksia, jos Microsoft 365 käytössä.

Lisätietoa. Microsoftin verkkosivut / SharePoint

 

Moodle -verkko-oppimisalustana

Moodle on digitaalinen oppimisympäristö ja -alusta, joka mahdollistaa itsenäisen opiskelun ajasta ja paikasta riippumatta. Moodle sisältää useita erilaisia pohjia ja mahdollisuuksia rakentaa koulutuksia eri oppimisen menetelmillä. Alustaa mahdollista käyttää myös kontaktina tapahtuvaan opetukseen ja kouluttamiseen. Aluksi hankittiin koulutusta Moodlen käytöstä ja sisällön tuottamisesta. Tämän jälkeen kouluttajat ja asiantuntijat tuottivat sisältöä itsenäisesti. Pilotin aikana toteutettiin myös muutama kertaustuokio sekä laadittiin lisäohjeistusta, jotta alustalla toimiminen ja koulutusten rakentaminen olisi helppoa.

Kohderyhmä

Vaalijalan koko henkilöstö, ensivaiheessa erityisesti kouluttajat ja asiantuntijat koulutettu sisällöntuottajiksi oppimisalustalle.

Osaamisen edellytykset

Riittävät taidot ict:stä; tunnusten luominen ja sivustolta tiedon hakemisen osaaminen, vaatii tietynlaisen logiikan omaksumisen, jotta sivustolla voi toimia.

Hyödyt asiakkaalle ja työyksikölle

Asiakkaalle hyöty välillinen. Osaava, koulutettu henkilökunta. Työntekijöille Moodle mahdollistaa opiskelun itsenäisesti, palata oppimismateriaalin myöhemmin. Oppimisalustan käyttö yhtenäistää koulutuksien sisältöjä ja ulkoasua sekä mahdollistaa koulutuksien kokoamisen yhteen paikkaan. Monipuolistaa oppimisen kokemusta (videot, äänimateriaali kuten podcastit, testit). Mahdollistaa opiskelun sinulle parhaalla mahdollisella ajankohdalla esimerkiksi työn lomassa. Päästään eroon papereista, myös mobiiliversio mahdollinen. Oppimisalusta- materiaalilla on helppo opettaa muita. Koulutuksia on helppo koordinoida, kun ne ovat samalla alustalla. Materiaalia voi myös myydä, jolloin oikeuksia materiaalin käyttöön voidaan hallita.

Erityishuomioita

Vaatii perehtymisen sekä koulutuksen alustan käyttöön ja sisällön tuottamiseen. Vaarana sisällön tuottamisessa, että kouluttaja pitää Moodle-alustaa tietopankkina, koulutusmateriaalin säilytyspaikkana, jolloin koulutus ei enää sovellu itseopiskelumateriaaliksi.

Lisätietoa. Mediamaisteri

Lisätietoja

Maarit Luojus, Vaalijalan kuntayhtymä                              Katja Kirjalainen, Savas-Säätiö

maarit.luojus@vaalijala.fi                                                      katja.kirjalainen@savas.fi