Siirry sisältöön

Vetävä vammaistyö – ihan paras työ!

Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE) hankeen toiminta-aika oli 1.1.2020–30.6.2022. Hanketta koordinoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajia olivat Etelä-Savon koulutus Oy (Esedu), Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (Samiedu), Savas-Säätiö sr, STEP-koulutus/Kirkkopalvelut ry sekä Vaalijalan kuntayhtymä. Lisäksi Kehitysvammaisten palvelusäätiö oli mukana yhteistyökumppanina.

Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta sekä hankkeen osatoteuttajat.

Kenelle

Hankkeen kohdealueena oli Etelä-Savo ja kohderyhmänä olivat:

 • vammaisalalla tai laajemmin sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät,
 • opiskelijat ja opiskeluvaihtoehtoja harkitsevat eri kouluasteilla (peruskoulu, ammatillinen koulutus, lukio, korkeakoulut),
 • opinto-ohjaajat eri kouluasteilla sekä
 • vammaisalasta kiinnostuneet, esim. maahanmuuttajat, työvoimakoulutuksessa olevat ja alanvaihtajat.

Mitä

Hankkeen tavoitteena oli:

 1. Kartoittaa vammaisalan tulevaisuuden osaamistarpeita ja visioita,
 2. Vahvistaa osaamista ja edistää työvoiman saatavuutta vammaisalalle sekä
 3. Kehittää uusia toimintamalleja vammaistyön eri toimintaympäristöihin ja vahvistaa vammaisalan ”brändiä”.

Kuvio 1 Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE) hankkeen tavoitteet ja niihin liittyvät toimenpiteet

Miten

Tavoitteeseen 1 vastatiin toteuttamalla Etelä-Savon vammaisalan toimijoille osaamistarpeita kartoittava kysely. Kyselyn tuloksia käytettiin vammaistyön osaamiskorttien kehittämisessä, koulutuspilottien suunnittelussa ja muussa hankkeen kehittämistyössä.

Tavoitteeseen 2 vastattiin tiivistämällä koulutusmuotojen ja työelämän välistä yhteistyötä verkostomaisella yhteistyöllä. Hankkeen aikana luotiin ja pilotoitiin seuraavia vammaisalalle johtavia opintopolkuja, ohjausmalleja ja koulutuksia hankkeen kohderyhmälle:

 • Erilaisia polkuja vammaisalalle-polkumalli, joka esittelee vammaisalan kouluttautumismahdollisuuksia ja uratarinoita.
 • Toiselle asteelle valinnainen tutkinnon osa Työntekijänä kehitysvammatyössä.
 • Diakonia-ammattikorkeakoulun avoimen kurssitarjontaan Osaamista vammaistyöhön -osaamiskokonaisuus. Ammatillista ohjausta vahvistettiin opintojaksojen sisällön ohjauksella, jonka lisäksi hanketyöntekijänä toiminut opinto-ohjaaja järjesti mm. kysely- ja ohjaustunteja
 • Työvaltaisen oppimisen ja työkokeilun mallit
 • Työelämän käyttöön opintokokonaisuus Verkkokurssi työssäoppimisen tueksi sosiaali- ja terveysalalle.
 • Oppimisvalmiuksia tukevia opintoja maahanmuuttajataustaisille hoiva-avustajaopiskelijoille. Opinnoissa maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille järjestettiin suomen kielen opettajan ja ammattiopettajan yhdessä suunnittelemia ja ohjaamia työpajoja. 

Tavoitteeseen 3 vastattiin kehittämällä opiskelijoiden työelämäjaksojen toteutumista vammaisalalla. Hanke onnistui tavoitteessaan lisätä tietoisuutta vammaisalasta ja vahvistaa positiivista mielikuvaa alasta ja työstä vammaisalalla. Hankkeessa tuotettiin kuva- ja videomateriaalia vammaisalasta opetuksen ja työelämän käyttöön. Kokeiltuja vaikuttamisen keinoja olivat mm. vammaisalan toimijoiden kanssa toteutetut somekampanjat, kaupallinen yhteistyö tubettajan kanssa ja webinaarit. Vammaistyön teknologisia työmenetelmiä ja toimintamalleja on hankkeessa kehitetty pilotointien avulla. Hankkeessa pilotoitiin yhteensä 10 teknologista laitetta, digitaalista sovellusta ja ympäristöä sekä kehitettiin digivastaava koulutus ja tehtävänkuva.

 Löydät meidät somessa #vetoavammaisalalle

Hankkeesta saat lisätietoja myös:

 

TE-live 15.6.2022.

Erilaisia polkuja vammaisalalle-malli ohjaa uusille urapoluille | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) (sttinfo.fi) (30-5-2022) STT-info, Diakonia ammattikorkeakoulu

VR-lasit ja videopuhelut tuovat helpotusta vammaistyöhön – tekniikka ei silti korvaa ihmistä | Yle Uutiset (18.5.2022). Milka Krogerus, Yle.

Positiivisesta tyootteesta tukea vaativaan asiakastyöhön (9.2.2022) Piia Suihkonen, Diak Dialogi.

Työ vammaisalalla – Keskustelua työtä ohjaavista tekijöistä ja onnistumisen edellytyksistä. (9.2.2022). Tallenne keskustelupaneelista THL:n Vammaispalvelujen neuvottelupäiviltä. Keskustelua johdattelivat Päivi Hömppi, THL ja Stina Sjöblom, THL. Keskustelemassa olivat Elina Lindström, Kuntaliitto, Anni Kyröläinen, Vammaisfoorumi ja Kirsi Manssila, Eteva sekä Piia Suihkonen, VAVE-hanke (Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen).

Vammaisala esillä #KohtaaminenJaKosketus-somekampanjassa. (22.2.2022). STT-info. Diakonia ammattikorkeakoulu.

Vetoa ja pitoa vammaisalalle. (18.2.2022). Eeva Grönstrand, Kehitysvammaliiton Ketju-lehti

Tästäkö apu sote-alan osaajapulaan? Esedun uudessa koulutuksessa maahanmuuttajat saavat ammattiopin ohessa myös apua ammattisanaston hallintaan (11.2.2022). Milka Krogerus, Yle.

Kehitysvammaisten ihmisten osallisuutta pitää tukea – Dialogi (diak.fi) (8.10.2021) Sari Kautto, Diak

Vammaisalalle vetoa somekampanjalla: Alan vaihtaja Anne Laakkonen innostui vammaisalasta, kun sosionomiopinnoissa tuli työharjoittelun aika. (22.3.2021). Kari-Pekka Issakainen, Pieksämäen lehti.

Vammaisalan koulutus- ja työmahdollisuudet Savossa TE live (4.2.2021).

Vetoa ja pitoa kehitysvamma-alalle – Dialogi (diak.fi) (15.2.2021) Sari Kautto, Diak.

Kehitysvamma-alan vetovoimaa kehitetään 1,4 miljoonan rahoituksella Etelä-Savossa (1.9.2020). Diakonia-ammattikorkeakoulu.