Siirry sisältöön

Vetävä vammaistyö – ihan paras työ!

Mitä

Hankkeen tavoitteena on lisätä kehitysvammaisalan vetovoimaa, vahvistaa alan osaamista ja parantaa työvoiman saatavuutta kehitysvamma-alalle.

Miten

 Selvitämme kehitysvamma-alan tulevaisuuden osaamistarpeita ja vahvistamme vammaisalan osaamista kehittämällä opintopolkuja.

  • kehitämme paikallisten ammattitaitovaatimusten mukaisen valinnaisen tutkinnonosan vammaisalalle toisen asteen opintoihin
  • suunnittelemme avoimeen ammattikorkeakouluun vammaisalan osaamiskokonaisuuden
  • luomme uusia ohjauksen toimintamalleja
  • tiivistämme eri koulutusmuotojen ja työelämän välistä yhteistyötä

Edistämme alan työvoiman saatavuutta tiedottamalla ja koulutusmahdollisuuksista kertomalla.

Kehitämme kehitysvamma-alan arjen työhön uusia teknologiaa hyödyntäviä työmenetelmiä ja toimintamalleja.

Vahvistamme yhteistyötä koulujen, oppilaitosten, työnantajien, yhdistysten sekä työ- ja elinkeinopalvelujen kesken. Tavoitteena on parantaa työvoiman saatavuutta vammaisalalle.

Löydät meidät somessa #vetoavammaisalalle.

Kenelle

 Kohderyhmänä on

  • vammaisalalla tai laajemmin sosiaali- ja terveysalalla työskentelevät
  • opiskelijat ja opiskeluvaihtoehtoja harkitsevat eri kouluasteilla (peruskoulu, ammatillinen koulutus, lukio, korkeakoulut)
  • opinto-ohjaajat eri kouluasteilla
  • vammaisalasta kiinnostuneet, esim. maahanmuuttajat, työvoimakoulutuksessa olevat ja alanvaihtajat

Milloin

Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2020–28.2.2022.

Tekijät

Hanketta koordinoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajia ovat Etelä-Savon koulutus Oy (Esedu), Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (Samiedu), Savas-Säätiö sr, STEP-koulutus/Kirkkopalvelut ry sekä Vaalijalan kuntayhtymä. Lisäksi Kehitysvammaisten palvelusäätiö on mukana yhteistyökumppanina.

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta sekä hankkeen osatoteuttajat.