Siirry sisältöön

Työntekijänä kehitysvammatyössä -valinnainen tutkinnon osa

Työntekijänä kehitysvammatyössä -valinnainen tutkinnon osa rakennettiin Etelä-Savon alueen kehitysvamma-alan työelämän osaamistarpeiden mukaisesti. Osaamistarpeet selvitettiin Etelä-Savon vammaisalan palveluntarjoajille suunnatulla osaamiskartoituksella.

Valinnaisen tutkinnonosan kehittämistyö toteutettiin yhteistyössä Etelä-Savon alueella toimivien Esedun, Samiedun ja Step-koulutuksen hankkeeseen kuuluvien ammatillisten opettajien kanssa. Valinnainen tutkinnonosa kohdennettiin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittajille sekä Step-koulutuksen Pieksämäen kampuksella myös kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suorittajille. Lisäksi Esedulla ja Samiedulla valinnaista tutkinnonosaa voi opiskella kuka vain jatkuvan haun kautta.

Tutkinnon osan keskeinen sisältö:

Vammaistyön arvot ja etiikka, lainsäädäntö, toimintaperiaatteet, yksilöllinen hoito-, kasvatus- ja kuntoutusprosessi moniammatillisen työryhmän kanssa, asiakkaiden osallisuuden edistäminen ja vuorovaikutuksessa toimiminen, turvallisuuden ylläpitäminen ja edistäminen, työkyky, työhyvinvointi ja toiminnan arviointi ja kehittäminen.

Tutkinnonosa on laajuudeltaan 15 osp, joka sisältää:

 • Laatua kehitysvammatyöhön 1 osp.
 • Kehitysvammaisen asiakkaan ohjaaminen, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 2 osp.
 • Osallisuuden ja vuorovaikutuksen tukeminen kehitysvammatyössä 2 osp.
 • Turvallisuus, työkyky ja työhyvinvointi kehitysvammatyössä 0,5 osp.
 • Itsearviointi ja itsensä kehittäminen kehitysvammatyössä 0,5 osp.
 • Työelämässä oppimisen jakso ja näyttö 9 osp.

 

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset:

Opiskelija osaa

 • työskennellä kehitysvammatyötä ohjaavien säädösten, määräysten, toimintaperiaatteiden ja arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan yksilöllistä hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta yhteistyössä asiakkaan ja moniammatillisen työryhmän kanssa
 • edistää asiakkaan osallisuutta ja toimia vuorovaikutuksessa kehitysvammaisen asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
 • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
 • arvioida ja kehittää toimintaansa

Työntekijänä kehitysvammatyössä 15osp opinnot:

Työntekijänä kehitysvammatyössä -tutkinnon osa on julkaistu Avointen oppimateriaalien kirjastoon, josta se on ladattavissa moodle-alustalle.

Tutkinnon osaan liittyvät VAVE-hankkeen vammaisalan opetusvideot löytyvät Vetoa vammaisalalle YouTube-kanavalta.