Siirry sisältöön

Vammaistyön osaamiskorteissa ja vammaisalan osaamistarpeita koskevassa selvitystyössä on käytetty Osaamisen ennakointifoorumin (OEF) Terveyspalvelut 2035-, Sosiaalipalvelut 2035- ja Sosiaali-, kasvatus- ja ohjausalan työntekijät 2025-osaamiskortteja. Näiden lisäksi Vammaistyön osaamiskorteissa on käytetty hankkeessa toteutetun osaamiskartoituksen tuloksia.

Osaamiskorttien sisältöjen suunnittelun runkona toimivat hankkeessa toteutetun osaamiskartoituksen osaamisteemat. Näiden osaamisteemojen alle luokiteltiin sekä osaamiskartoituksen vastauksia tulevaisuuden osaamistarpeista vammaisalalla että yleisiä sosiaali- ja terveyspalveluissa tarvittavia osaamisia OEF:n osaamiskortteihin perustuen. Sen jälkeen hanketyöryhmä pyysi palautetta työelämältä osaamiskorttien käytettävyydestä.

Osaamiskorttien osaamiset, tiedot, taidot, tuntemus ja hallintataidot ovat luonteeltaan vammaisalan yleistä osaamista. Todellinen osaamisen tarve riippuu siitä, minkälaiseen työhön hakeutuu.

Vammaistyön osaamiskortit

Osaamiskortit on ladattavissa pdf-tiedostona tästä Vammaistyön osaamiskortit.

Käyttömahdollisuudet

Käyttömahdollisuuksina mm.:

  • olemassa olevan osaamisen arviointi, vahvistaminen ja urasuunnittelu,
  • osaamistarpeiden kartoitus,
  • työn vaativuuden arviointi sekä työtehtävien ja työnjaon määrittely,
  • alan organisaatioiden ja oppilaitosten koulutuksen suunnittelu,
  • koulutuksen mainonta ja markkinointi; koska osaamiskorttien kautta vammaistyön monipuolisuus tulee näkyväksi,
  • henkilöstön perehdyttäminen ja laatutyö,
  • palveluiden suunnittelu ja
  • alan rekrytoinnit, kansallinen rekrytointi mm. osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä alakohtaisten koulutuksien kehittämisessä.

 

Piia Suihkonen, projektipäällikkö

Diakonia-ammattikorkeakoulu

piia.suihkonen@diak.fi

Puh. 0504011219