Siirry sisältöön

Osaamista vammaistyöhön -osaamiskokonaisuus

Vammaisalan haasteena työvoimapulan lisäksi on, että sosiaali- ja terveysalan toisen tai korkea-asteen tutkinnon suorittaneista vain pienellä osalla on ollut opinnoissaan vammaistyön sisältöjä. VAVE-hankkeessa etsittiin keinoja vammaisalan osaamisen rakentamiseksi ja täydentämiseksi. Keskeisenä pyrkimyksenä oli tarjota opintoja siten, että ne sisällöllisesti palvelevat monenlaisia oppimistarpeita ja opiskelumuotoina soveltuvat erilaisiin elämäntilanteisiin. Syntyi Osaamista vammaistyöhön -osaamiskokonaisuus, joka koottiin Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) osatoteutuksessa. Osaamiskokonaisuus kuuluu Diakin avoimen ammattikorkeakoulun (avoin amk) tarjontaan.

Kohderyhmä

Osaamista vammaistyöhön -osaamiskokonaisuuden opinnot soveltuvat moneen tarpeeseen. Omaa alaa tai koulutusväylää etsivälle nuorelle ja alan vaihtoa harkitsevalle tai työttömälle opintokokonaisuus on joustava mahdollisuus kurkistaa ammattikorkeakouluopintoihin ja vammaisalan sisältöihin.

Toisen asteen opiskelijoille osa näistä opinnoista toimii väyläopintoina eli opiskelija voi liittää avoimessa amk:ssa suoritetut opinnot osaksi toisen asteen tutkintoaan ja myöhemmin myös osaksi alan ammattikorkeakoulututkintoa.

Lähihoitaja-, sairaanhoitaja-, sosionomi- tai yhteisöpedagogitutkinnon suorittaneilla oman osaamisen laajentaminen vammaisalalle on mahdollista näiden opintojen kautta. Monet vammaisalan organisaatiot edellyttävät esihenkilöksi valittujen suorittavan 15–30 op laajuiset, korkeakoulutasoiset vammaistyön teoriaopinnot, mikäli valitulla ei aiemmassa tutkinnossaan ole ollut vammaisalan opintoja. Tähänkin tarpeeseen Osaamista vammaistyöhön -opinnot soveltuvat hyvin.

Osaamiskokonaisuus

Hankkeessa koottiin Diakin sosiaali- ja terveysalan tutkintojen opetussuunnitelmien mukaiset erilliset vammaisuuteen ja vammaisalan työhön osaamista tuottavat opintojaksot helposti löydettäväksi kokonaisuudeksi yhdelle tarjottimelle Diakin avoimen amk:n koulutustarjontaan.

Osaamista vammaistyöhön -osaamiskokonaisuuden kuuluvat opinnot:

Avoimen amk:n opiskelija voi suorittaa osaamiskokonaisuudesta haluamiaan opintojaksoja tai vaikka koko 39 op:n paketin useiden lukukausien aikana. Kaikki opintojaksot toteutetaan verkko-opintoina, joista osassa on aikaan sidottua opetusta ja ohjausta, ja osa opintojaksoista on itsenäisesti suoritettavissa. Joustava opiskelu verkko-opintoina ja useiden lukukausien aikana mahdollistaa opinnot erilaisissa elämäntilanteissa.

Löydät tarkemmat opintojaksojen kuvaukset tästä ja Osaamista vammaistyöhön syksy 2022 esitteestä.