Siirry sisältöön

 Aktiivisuusseuranta 9Solution

9Solutions on Suomen johtava paikantavien turva- ja viestintäjärjestelmien sekä älykkäiden hoivaratkaisujen toimittaja. Pilotoinnissa käytettiin 9Solutionin laitteita (liiketunnistimia sekä liikkeeseen reagoivia sensoreita). Pilotoinnin tarkoituksena oli selvittää, kuinka aktiivisuusseurannan avulla voidaan parantaa asiakkaan elämän laatua. 9Solutionin laitteet valikoituivat testaukseen, koska laitteisto oli osin henkilökunnalla ja asiakkailla tuttua. Aiemmin käytössä olleet esim. hälytysrannekkeet

Ennen pilotoinnin toteutusta selvitimme lupa-asit. Asaikkaiden ja heidän edunvalvojiensa luvalla liiketunnistimien asentaminen pilotoinnin ajaksi asikkaan asuntoon oli luvallista. Asiakkaiden asuntoihin asennettiin sensoreita ja liiketunnistimia ja lisäksi asiakkaan käytössä oli asunnolla ollessaan ranteessa pidettävä aktiivisuusranneke. Asiakkaiden kanssa käytiin läpi, millaista tietoa laitteet keräävät ja miten he pääsevät tietoja näkemään. Henkilökuntaa koulutettiin lukemaan ja tulkitsemaan tietokoneelta laitteiden tuottamaa dataa. Pilotointijakso kesti kaksi viikkoa, jonka ajalta asiakkaan asunnossa tapahtuvaa liikettä seurattiin. Pilotoinnin aikana oltiin yhteydessä 9Solutionin kanssa saaden tukea tarvittaessa. Muutamassa kohdassa saadun datan validius epäilytti, sillä laitteiden tuottama data ei vastannut todellisuudessa tapahtunutta liiikettä. Laiteiden herkkyyttä muokattiin pilotoinnin aikana. Muokkauksista huolimatta tulosten luotettavuudessa ei päästy täyteen varmuuteen. Saadun datan perusteella saatiin kuitenkin suuntaa antavaa tietoa asiakkaiden liikkeistä asunnoillaan. Näiden tietojen pohjalta henkilökunta keskusteli asiakkaiden kanssa huomatuista epäkohdista ja miettivät löytyisikö niihin ratkaisuja. Pilotointi näytti, että hyvin toimiessaan tällaisella seurannalla voitaisiin tukea asiakkaan toimintakyvyn muutoksia. Laitteiden käyttöä tullaan kehittämään ja jatkamaan.

Kohderyhmä

Yksin asuvat asiakkaat, joiden toimintakyvyssä tai arjenhallinta taidoissaan epäillään tapahtuneen muutoksia. Tai asiakkaat, jotka ovat muuttaneet vasta itsenäiseen asumiseen.

Osaamisen edellytykset

Asiakkaan ohjausosaamista aktiivisuusrannekkeen käytössä. Henkilökunnan tulee osata tulkita tietokoneelta laitteiden lähettämää dataa.

Hyödyt asiakkaalle ja työyksikössä

Asiakas pystyy henkilökunnan kanssa tarkastelemaan omaa toimintaansa ja tarvittaessa tekemään niihin muutoksia. Henkilökunta pystyy arvioimaan asiakkaan toimintakykyä ja arvioimaan tämän perusteella tuentarvetta.

Erityishuomioita

Ennen seurantajaksoa kannattaa testata millaista dataa laitteet tuottavat ja niiden herkkyyden säätö tarkistaa, muutoin saadun datan validius kärsii.

Lisätietoa: Loihde

Lisätietoja

Katja Kirjalainen, Savas-Säätiö

katja.kirjalainen@savas.fi