Siirry sisältöön

VR-virtuaalilasien pilotointi

VR (virtual reality)-virtuaalilasien käytöstä kehitysvammaisilla asiakkailla on vähän kokemuksia. Kokemukset ovat pääasiassa viihdekäytöstä. Tavoitteena oli viihdekäytön lisäksi testata laseja kuntoutukseen. Pilotissa lähdettiin hakemaan tietoa ja kokemusta VR-laseista, peleistä ja ohjelmista. Tällä oli vaikutusta lasien hankintapäätökseen. Pilotointiin valittiin Pico neo 3 ja Oculus Quest 2 -lasit. Aikaisempia käyttökokemuksia kartoitettiin esimerkiksi Samiedulta sekä Joensuun Mediakeskukselta.

Pilotoinnin alussa perustettin työryhmä, jonka tarkoituksena oli kartoittaa VR-lasien käyttömahdollisuuksia, ja sitä kuinka VR-virtuaalimaailmaa voidaan hyödyntää kuntoutuksessa. VR-laseja pilotoitiin asiakkailla kuntoutuksen tukena esimerkiksi virkistykseen, rentoutukseen, uusiin paikkoihin tutustumiseen, havainnointiin ja keskustelujen virittämiseen. Työryhmä ohjasi työntekijöitä lasien käytössä. Jotta asiakasta voidaan ohjata lasien käyttö, tulee työntekijällä olla vahva osaaminen ja käyttökokemus lasien käytöstä. Näin turvataan miellyttävän käyttökokemuksen syntyminen asiakkaalle.  Seuraavassa vaiheessa etsittiin pelejä ja ohjelmia asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden mukaan, ja samalla testattiin ohjelmien ja pelien soveltuvuutta. Pilotissa rakennettiin Vaalijalaan myös VR-lasien lainaus- ja varausjärjestelmä sekä ohjeet lasien käyttöön.

Kohderyhmä

Aikuiset ja nuoret kehitysvammaiset henkilöt. VR-lasien soveltuvuutta mietittäessä asiakkaan tuntemus tärkeä.

Osaamisen edellytykset

Työntekijän tulee osata käyttää laseja, jotta osaa ohjata asiakkaita niiden käytössä. Jos asiakas käytää laseja itsenäisesti, lukutaidosta apua. Lasien toimintakäyttöön saattaminen aiheutti alkuvaiheessa paljon työtä. On tärkeää muistaa tehdä ohjelmistopäivitykset lasien käyttöönoton jälkeen.

Hyödyt asiakkaalle ja työyksikölle

Asiakkaalle mahdollistuvat uudet elämykset ja aistikokemukset (esim. sademetsä) ja uudenlainen oppiminen. VR-lasien ohjelmien avulla voidaan kehittää hienomotorisia taitoja, lisätä arkiliikuntaa ja harjoitella omatoimisuutta. Työntekijöille uuden teknologian käyttö tuo työhön uutta mielekkyyttä ja uudenlaista osaamista.

Erityishuomioita

Ei suositella epileptikolle. Laseja kannattaa käyttää istualtaan huimauksen estämiseksi sekä valita peli tai ohjelma, jossa kuvan laatu hyvä. VR-lasien käyttö on hyvä aloittaa 5-15 minuutin tuokioina. Myöhemmin voi kasvattaa katselu- ja peliaikaa. Käyttäjän vointia seurattava koko ajan. Erityishuomiona, että pelin tai ohjelman aloittaminen ja lopettaminen vaativat hyvää tuntemusta VR-lasien käytöstä, jotta ohjaaminen tilanteessa onnistuisi. Tässä auttaa VR-lasien synkronoiminen langattomasti tauluTV:en, jolloin on mahdollista nähdä pelin kulku realiaikaisesti. Synkronoimisen voi tehdä esimerkiksi Chromecast-laitesovelluksen kautta. VR-laseja ei kannata altistaa suoraan auringonpaisteeseen, sillä herkät linssit saattavat viottua paisteesta.

Pilotoinneista juttua myös Ylen nettiuutisissa

Lisätietoja

Maarit Luojus, Vaalijalan kuntayhtymä                              Katja Kirjalainen, Savas-Säätiö

maarit.luojus@vaalijala.fi                                                      katja.kirjalainen@savas.fi