Siirry sisältöön

Erilaisia polkuja vammaisalalle -malli

VAVE-hankkeen tavoitteina oli mm. lisätä vammaisalan vetovoimaa opinnoissa ja työalana, vahvistaa osaamista ja parantaa työvoiman saatavuutta. Vetovoimaa lisäävänä tekijänä voidaan nähdä ajantasaisen tiedon tuottamisen vammaisalan työstä ja erilaisten alalle kouluttautumisen vaihtoehtojen näkyväksi tekeminen.

Erilaisia polkuja vammaisalalle -mallin tavoitteena oli luoda havainnollinen tietopaketti urasuunnittelun avuksi ja erityisesti vammaisalan opintoihin hakeutumiseen kannustamiseksi. Opintoja suunnittelevan voi olla vaikeaa saada täsmätietoa nimenomaan vammaisalalle osaamista tuottavista koulutuksista tai alan työelämän todellisuudesta. Helppokäyttöinen polkumalli sisältää jokaiselle kokonaisuuden, joka ohjaa opintojen rahoituksesta alan turvallisuussäädöksiin saakka.  Mallissa vammaisalan koulutusten esittely on rajattu ammatillisen toisen asteen- ja ammattikorkeakouluopintoihin.

Polkumallin linkki

https://polkuja.vetoavammaisalalle.fi/

Käyttömahdollisuudet

  • Urasuunnittelun ja uraohjauksen apuna,
  • Polkumallia voidaan hyödyntää perusopetuksen, toisen asteen oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opinto-ohjauksessa,
  • Kehityskeskusteluissa sekä
  • Vammaisalalle osaamista tuottavien koulutusten esittelyssä ja markkinonnissa.

Polkumallin avulla mahdollisimman moni nuori, aikuinen tai alanvaihtaja osaa hakeutua vammaisalan erilaisiin tehtäviin tai syventämään osaamistaan.

Polkumallin esittely TE-livessä 15.6.2022, käy katsomassa!