Siirry sisältöön

Työkokeilusta opiskelijaksi Vave-hankkeen ohjausmallin mukaan

Tästä katsomaan Työkokeilumalli -prosessia

Työkokeilun kautta on mahdollista tutustua vammaisalaan. TE-palvelut vastaavat asiakkaan työkokeilun edellytysten täyttymisestä. Lisäksi tarjotaan mahdollisuutta keskustella oppilaitoksen sote-opettajan kanssa vammaistyöstä ja siihen kouluttautumisesta tarkemmin. Tällöin informoidaan mm. SORA-lainsäädännöstä ja rikostaustaotteesta.

Miten tämä toteutuu?

Sote-opettaja tai työvalmentaja kartoittaa työkokeilupaikan (Vaalijala/Savas), johon työkokeilija käy tutustumassa.

Työkokeilija, työyksikkö ja TE-palvelut tekevät työkokeilusopimuksen, jossa määritellään työkokeilun kesto, aikataulutus, tavoitteet, työturvallisuusasiat sekä työyksikön ja työpaikkaohjaajan rooli ja tehtävät.

Työkokeilija sitoutuu vammaistyöhön tutustumiseen suunnitelman mukaisesti. Työyksikkö vastaa vammaistyöhön tutustuttamisesta.

Oppilaitokselta voidaan tarjota suoritettavaksi mm. EA, SosTer-turvakortti ja hygieniapassi. Oppilaitokselta pidetään yhteyttä työyksikköön ja osallistutaan loppuarviointiin.

Työyksikkö antaa työkokeilujaksosta palautteen työkokeilijalle sekä työkokeilija antaa palautteen työyksikölle.

TE-palvelut ovat yhteydessä työkokeilijaan jakson jälkeen, jolloin päivitetään jatkosuunnitelmat.

Työkokeilun loppuvaiheessa oppilaitoksen edustaja selvittää työkokeilijan mahdollista halukkuutta kouluttautua sote-/ vammaisalalle. Opiskelupaikkahakemuksen tekemisessä sekä opiskelurahoituksen selvittämiseen saa apua.

Opiskelijavalinnan jälkeen laaditaan HOKS eli henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa tunnustetaan aiemmin hankittu osaaminen.

 

Lisätietoja antaa

Mervi Halonen, STEP-koulutus

puh. 040 637 8106

mervi.halonen@step.fi

 

TE-palvet/ henkilöasiakkaat

puh. 0295 025 500