Siirry sisältöön

Webinaarit positiivista mielikuvaa rakentamassa

VAVE- hanke järjesti sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille,opettajille ja alasta kiinnostuneille webinaareja, joiden tavoitteena oli:

  • tuoda yhteen vammaisalalla työskenteleviä ja alasta kiinnostuneita,
  • lisätä tietoa vammaisalasta,
  • vahvistaa vammaisalan osaamista,
  • kuvata vammaisalan monipuolisia ja luovia työmenetelmiä,
  • edistää vammaisalan veto- ja pitovoimaa sekä
  • rohkaista ihmisiä hakeutumaan vammaisalalle töihin.

Webinaareja toteutettiin yhteensä neljä. Näistä kaksi keskittyi esittelemään innostavia ja luovia ratkaisuja, joilla tuetaan ja ylläpidetään vammaispalveluiden asiakkaiden toimintakykyä ja parannetaan asiakkaiden osallisuutta arjen ilon kautta. Yksi webinaareista rohkaisi alalle hakeutumiseen ja käsitteli mm. kommunikaatioon ja käyttäytymiseen liittyviä ennakkoluuloja. Näiden lisäksi sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoille, esimiehille ja työntekijöille järjestettiin webinaari vammaisalan veto- ja pitovoimasta, jossa tarkasteltiin alan hyviä käytäntöjä. Webinaarien puhujina olivat niin vammaisalalla kuin myös muilla aloilla työskenteleviä asiantuntijoita. Mukana oli myös esiintyjiä, jotka tarjosivat vammaisalalle uusia tapoja toimia, esimerkiksi erityisjoogan kouluttaja ja sairaalaklovni.

Webinaarien ohjelmia pääset katsomaan tästä. Webinaarien sisältöjä on kuvattu seuraavissa blogikirjoituksissa:

Alla Rohkeasti vammaisalalle- webinaarin tallenteet. Tallenteet löytyvät myös hankkeen Youtube kanavalta Vetoa Vammaisalalle.

Hankkeen järjestämiin webinaareihin ilmoittautui yhteensä yli 750 henkilöä. Ilmoittautuneista kaksi kolmasosaa oli sosiaali- ja terveysalalla työskenteleviä, loput olivat opiskelijoita. Osallistujista 90 prosenttia antoi webinaareille arvosanan hyvä tai erinomainen. Webinaarien positiivisissa palautteissa korostui monipuoliset aiheet ja esiintyjät. Aiheet koettiin käytännönläheisiksi ja innostaviksi sekä antavan menetelmiä, joita voi hyödyntää monipuolisesti työelämässä.

 

Piia Suihkonen, projektipäällikkö

Diakonia-ammattikorkeakoulu

piia.suihkonen@diak.fi

Puh. 0504011219