Siirry sisältöön

Innostava ja luova vammaisala

Kuvassa VAVE-hankkeen työryhmäläisiä vappuasuissa.

Luovuus on ihmisen kykyä tuottaa uutta. Luovuuden tekijöihin on liitetty ennen kaikkea omaperäisyys, esteettinen harmonia, uutuus, epätavallisuus ja nerokkuus. Vammaisalalla on ymmärretty jo pitkään luovan toiminnan tärkeys asiakkaiden hyvinvointiin. VAVE-hankkeen järjestämässä Innostava ja luova vammaisala-webinaarissa 29.4.2021 esiteltiin luovia ratkaisuja, joilla tuetaan ja ylläpidetään vammaisten asiakkaiden toimintakykyä ja parannetaan osallisuutta arjen ilon kautta. Samalla haluttiin tuoda esille vammaisalan monipuolista osaamista ja erilaisia mahdollisuuksia työskennellä vammaisalalla. Webinaarille oli kysyntää, sillä siihen osallistui lähes 250  henkilöä.

Webinaarin aloitti sairaalaklovni Petri Mäkipää Sairaalaklovnit ry:stä. Sairaalaklovnit ry on yhdistys, jonka kouluttamat klovnitohtorit kiertävät lastenosastoilla viihdyttäen ja ilahduttaen pieniä potilaita ja heidän perheitään. Sairaalaklovnit saavat lapset hetkeksi unohtamaan sairautensa ja antavat luvan hyvälle mielelle, vapauttavalle naurulle ja hulluttelulle keskellä arkipäivää. Sairaalaklovnit tuovat iloa myös vammaistyöhön, sillä klovnitohtorit ovat helposti lähestyttäviä ilmeiden ja eleiden ollessa selkeitä. Kontaktin ottaminen klovnitohtoriin on houkuttelevaa.

Digitaalisuus antaa mahdollisuuksia myös vammaistyöhön. TKI-asiantuntija Tiina Arpoja Savonia ammattikorkeakoulusta kävi kertomassa digityökalujen käytöstä hoitotyössä. Tiina kannustaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia tekemään rohkeasti yhteistyötä tuotekehittelijöiden kanssa. Vammaisalalla käytetään apuna esimerkiksi sosiaalisia robotteja, jotka voivat sanallisesti ohjata asiakasta arkitoimien suorittamisessa. Kuulijoissa kiinnostusta herätti erityisesti myös Taikofon äänituntumasoitin, joka vie kuulijansa moniaistiseen kuuntelukokemukseen.

Webinaarin esiintyjät korostivat puheenvuoroissaan, että luovuudella on tärkeä merkitys myös työntekijälle. Luovuus voidaan nähdä itsensä toteuttamisena jollain itselleen mieleisellä tavalla. Innostava ja luova vammaisala -webinaarissa kuultiin monia tarinoita, joissa työntekijä oli päässyt yhdistämään työhönsä oman intohimonsa. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja Susanna Gråsten on yksi esimerkki heistä, kun intohimo eläimiin, ratsastukseen ja luontoon yhdistetään työntekoon. Vaalijalan kuntayhtymässä työskentelevä Susanna kertoi webinaarissa green care -toiminnasta. Green care on luonto- ja eläinavusteista toimintaa, jossa asiakkaan hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät luonnon ja eläinten elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden kautta. Esimerkiksi ratsastamalla vammainen henkilö pääsee keskelle luontoa sellaisiin paikkoihin, joihin hän ei normaalisti pääsisi liikuntarajoitteisuuden vuoksi.

Intohimon voi valjastaa myös yrittäjyydeksi, kun on tarpeeksi rohkeutta ja ideointikykyä kehittää uutta. Tarvitaan myös uskoa siihen, mitä tekee. Hoitopuolen ammattilainen ja hevostoimintaan erikoistunut luonto-ohjaaja Kaisu Ahokas tietää todella, mikä on ihmiselle hyväksi. Hän perusti vuosi sitten yrityksen, joka tarjoaa hyvinvointia luonnosta ja unohtumattomia elämyksiä eläinten parissa. Jos asiakkaat eivät pääse luontoon ja tilavierailuille, Kaisu pakkaa Zorro-ponin ja kanat autoon ja lähtee kyläilemään palvelukeskuksiin ja päiväkoteihin. Eläinten kanssa huolet ja murheet unohtuvat aikuisillakin.

Taiteella on tärkeä merkitys asiakkaiden toimintakyvyn tukemisessa. Webinaarissa esiintyneiden Vaalijalan Taidepesulassa työskentelevien muotoilija ja taideohjaaja Venla Väisäsen ja taidekasvattaja Irina Leinon mukaan taide kuuluu kaikille. Taiteen tekemisellä haetaan kokemuksellisuutta ja se tukee kuntoutumista. Joillekin vammaisille taiteesta on tullut jopa ammatti.

Ideoita taiteen käyttöön vammaistyössä voi löytää myös Vahvike-aineistopankista, jonka avulla voidaan tukea ryhmä- ja viriketoimintaa. Vahvike-aineistopankista oli kertomassa webinaarissa Vanhustyönkeskusliiton vastaava toiminnanohjaaja Anu Lintilä. Aineistopankin tarjonta sopii käytettäväksi myös vammaistyöhön.

Luovuus ja innostavuus on valloillaan aisti- ja rentoutustoiminnassa. Aistituvan ohjaajat Mia Kukkonen ja Taru Mähönen Vaalijalasta käyttävät työssään multisensorista eli aistein koettavaa kuntoutusta. Toiminnan avulla luodaan erilaisia kokemuksellisia elämyksiä asiakkaalle ja suljetaan tarvittaessa myös pois aisteja kuormittavia asioita, kuten häiritsevä melu, kirkkaat valot, värit ja liike. Aistituvan elämyksiin voit tutustua katsomalla videot tästä linkistä.

Savas-Säätiön keskiviikkoklubin eli asiakkaiden luovan itseilmaisun kokenut esiintyjä Päivi Hämäläinen oli webinaarin viimeinen esiintyjä. Hänen lauluesityksensä jälkeen webinaari jatkui vielä vapaan keskustelun merkeissä.

Webinaari sai suurta kiitosta innostavista esiintyjistä ja monipuolisesta sisällöstä. Paljon jäi silti vielä kertomatta. Seuraava webinaari on jo suunnitteilla syksylle 2021.

VAVE-hanke kiittää kaikkia esiintyjiä ja webinaariin osallistuneita. Te teitte päivästä innostavan ja luovan.

 

Annu Huttunen
Vammaisalan vetovoima- ja koulutuksen kehittäminen (VAVE) -hanke projektiasiantuntija, TtM, sh-th (AMK)
Etelä-Savon ammattiopisto