Siirry sisältöön

Monipuolista teknologian hyödyntämistä vammaisalalla

Teknologian hyödyntäminen on tärkeässä osassa meidän jokaisen arjessa. Teknologiaa on hyödynnetty jo pitkään vammaisalalla ja sen käyttö on edelleen kasvamassa. Hyvinvointiteknologialla tarkoitetaan erilaisia teknisiä ratkaisuja, joiden avulla pyritään lisäämään asiakkaiden hyvinvointia, osallisuutta ja turvallisuutta. Niiden avulla pystytään mahdollistamaan asiakkaille uusia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen ja kommunikointiin sekä laajentamaan sosiaalista verkostoa. Hyvinvointiteknologian voidaan katsoa luovan uudenlaista yhteisöllisyyttä.

Hankkeessa tuotettua materiaalia digitaalisuuteen ja teknologiaan liittyen:

Asiakkaiden arki ja teknologia

Hyvinvointiteknologia kattaa laajan valikoiman erilaisia teknologisia ratkaisuja. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset kodin turva- ja valvontalaitteet, robotiikka, mobiilisovellukset, etä- eli virtuaalihoito ja viriketeknologia. Teknologian avulla asiakkaat selviävät itsenäisemmin arjessa. Asiakkaat voivat hyödyntää esimerkiksi erilaisia älykotisovelluksia, jolloin kodin laitteita, kuten televisiota, valaistusta, robottipölynimuria tai valvontajärjestelmiä, voi helposti hallita sovellusten avulla. Asiakkaan dosetti voi muistuttaa häntä lääkkeiden ottamisesta tai hän voi käyttää omaa televisiota tai musiikkilaitetta puheohjauksella. Digitaalisten välineiden käyttöä pääset katsomaan tästä linkistä.

Asiakkaiden vapaa-ajantoiminnassa voidaan myös hyödyntää monipuolisesti teknologiaa. Asiakkaat voivat osallistua ryhmiin ja tapahtumiin omalta sohvaltaan tai matkustaa virtuaalisesti kaukaisiin maihin. Pelien avulla voidaan lisätä asiakkaan osallisuutta ja samalla edistää luottamuksellisen suhteen syntymistä työntekijän ja asiakkaan välille. Pelien on huomattu myös parantavan asiakkaiden toimintakykyä.

Teknologia työntekijän apuna

Ohjaajien käytössä teknologia nopeuttaa arjen toimia ja edistää työntekijän tekemän työn mielekkyyttä. Teknologian, esimerkiksi elintoimintoja mittaavien laitteiden, avulla voidaan seurata asiakkaan hyvinvointia silloin, kun he eivät itse pysty siitä kertomaan. Teknologiaa hyödynnetään myös asiakastietojen kirjaamisessa. Työntekijä voi vähentää kirjaamiseen kuluvaa aikaa sanelemalla asiakaskirjauksen mobiililaitteelle. Kun välilliseen työhön kuluu vähemmän aikaa, työntekijöillä on mahdollisuus viettää enemmän aikaa asiakkaiden kanssa. Teknologian hyödyntäminen asiakastyössä tukee myös kestävän kehityksen ajattelumallia.

Työntekijän ajatus teknologiasta ”On hienoa oppia uusia asioita”

Uusia innovaatioita teknologian alalta tulee jatkuvasti markkinoille ja se edellyttää henkilökunnalta uusien asioiden opiskelua. Teknologian kehitys aiheuttaa aina muutosvastarintaa, mutta harva on kuitenkaan valmis siirtymään takaisin vanhaan teknologiaan tai toimintatapoihin. Asiakkaiden ja henkilökunnan tiedontarve lisääntyy jatkuvasti siitä, miten hyvinvointiteknologiaa voisi hyödyntää asiakkaiden arjessa. Jotta teknologian käytöstä saadaan paras mahdollinen hyöty, tarvitaan laitteiden käyttäjille, asiakkaille, heidän läheisilleen ja henkilökunnalle opastusta ja ennen kaikkea motivointia laitteiden käyttöön. Kun arvioidaan teknologian tarpeellisuutta asiakkaan arjessa, on tärkeää kartoittaa tilannetta yhdessä asiakkaan, hänen läheisten ja henkilökunnan kanssa.

Savaksella on käytössä monenlaisia teknologisia ratkaisuja ja sovelluksia, joita esitellään Savaksen Vammaisalan vetovoima- ja koulutuksen kehittäminen (VAVE)-hankkeen nettisivuilla.

Tästä linkistä pääset katsomaan, millaista teknologiaan Savas-Säätiöllä on käytössä.