Siirry sisältöön

Innostava ja luova vammaisala- webinaari 2

VAVE-hanke järjesti keväällä 2021 Innostava ja luova vammaisalan webinaarin. Webinaari sai suurta kiitosta innostavista esiintyjistä ja monipuolisesta sisällöstä. Paljon jäi silti vielä kertomatta ja saamamme palautteen perusteella seuraava webinaari suunniteltiin ja toteutettiin syyskaudella 2021.  

Webinaari suunnattiin sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja opettajille, vammaisalalla työskenteleville ja vammaisalan esihenkilöille sekä kaikille vammaisalasta kiinnostuneille.  

Luovuus työvälineenä

Innostava ja luova vammaisala II -webinaarissa esiteltiin luovia ratkaisuja, joilla tuetaan ja ylläpidetään vammaisten asiakkaiden toimintakykyä ja parannetaan osallisuutta arjen ilon kautta. Luovuus on ihmisen kykyä tuottaa uutta. Luovuuden tekijöihin on liitetty ennen kaikkea omaperäisyys, esteettinen harmonia, uutuus, epätavallisuus ja nerokkuus. Vammaisalalla on ymmärretty jo pitkään luovan toiminnan tärkeys asiakkaiden hyvinvointiin. Samalla haluttiin tuoda esille vammaisalan monipuolista osaamista ja erilaisia mahdollisuuksia työskennellä vammaisalalla. Webinaari herätti kiinnostusta ja siihen ilmoittautui 130 henkilöä.  

Webinaarin esiintyjät korostivat puheenvuoroissaan, että luovuudella on tärkeä merkitys myös työntekijälle itselleen. Luovuus voidaan nähdä itsensä toteuttamisena jollain itselleen mieleisellä tavalla.

Innostava ja luova vammaisala -webinaarissa kuultiin monia tarinoita, joissa työntekijä oli päässyt yhdistämään työhönsä omaa luovuuttaan ja intohimonsa.

Taiteella on tärkeä merkitys asiakkaiden toimintakyvyn tukemisessa. Taiteen tekemisellä haetaan kokemuksellisuutta ja se tukee kuntoutumista. 

Tanssin ohjausta rinnalla kulkijana

Terhi Fullwood Pieksämäen Seutuopistolta aloitti omalla puheenvuorollaan kertomalla erityisryhmän tanssista. Ryhmässä opetellaan erilaisia tansseja, joissa jokainen liikkuu ja toteuttaa itseään omien voimavarojensa ja taitojensa mukaan. Diagnoosilla ei tässä ryhmässä ole merkitystä, jokaisen vahvuudet huomioidaan.

Tavoitteena on innostua ja iloita tanssin antamista mahdollisuuksista ilmaista itseään.

Ryhmän kaikki tanssijat pääsevät vaikuttamaan esimerkiksi valitsemalla mieleistään musiikkia. Tanssi on ennen kaikkea yhdessä tekemistä, rinnalla kulkemista, tunteista kertomista ja omien vahvuuksien löytämistä. 

Hyppy!- Hyppy tuntemattomaan

Teatterin maailmaan pääsimme kurkistamaan Hyppy! Ry:n puheenjohtajan Katriina Honkasen mukana. Hyppy! Ry on yhdistys, joka järjestää kerran vuodessa kehitysvammaisten teatteritapahtuman Mikkelin Teatterissa ja on nyt laajentanut toimintaansa myös Lappeenrantaan. Hyppy! -tapahtumalla halutaan tuottaa iloa niin tekijöille kuin kokijoille. Toiminnan tarkoituksena on lisätä tunne-elämän taitoja ja vahvistaa kognitiivisia ja motorisia taitoja.

Jokaisella on oikeus olla täysivaltaisesti mukana joko harrastajana tai ammattilaisena tekemässä teatteri-taidetta.

Suomessa ei juurikaan olla vielä nähty ammattimaista työskentelyä kehitysvammaisten ja ei-kehitysvammaisten näyttelijöiden kesken. Muualla maailmassa on jo yleisempää, että teattereissa työskentelee kehitysvammaisia näyttelijöitä. 

Terveyttä edistävää joogaa erityisryhmille

Kuulijoissa kiinnostusta herätti erityisesti erkkajooga, josta kertoi kehitysvamma-alan ohjaaja ja joogaopettaja Mikko Kapulainen. Erkkajoogan kehittäminen lähti liikkeelle havainnosta, ettei kehitysvammaisille ja muille erityisryhmille ollut tarjolla heille soveltuvaa joogaa. Haluttiin luoda yhdenvertainen mahdollisuus harrastaa joogaa ja kokea joogan hyvää tekevät vaikutukset.

Erkkajoogassa on tärkeää yhteinen seikkailu, kokeminen ja tekeminen yhdessä luotujen liikkeiden kautta kaikkia aisteja käyttäen.

Tuntemusten jakaminen ja kuvaileminen joogaryhmässä vahvistaa itseilmaisua ja luovuutta sekä kykyä tulla toimeen itsensä ja muiden kanssa. 

 Musiikki mukana arjen kuntoutuksessa

Ohjaajan innostava ja myönteinen asenne korostuivat Vaalijalan kuntayhtymän musiikinohjaaja Anu Hyvösen, sekä musiikkiterapeutti Heidi Jumppasen puheenvuorossa. He puhuivat musiikin käytöstä arjen kuntoutuksessa. Esitys sisälsi paljon vinkkejä kuinka lisätä musiikkia asiakkaiden arkeen.

Oman osallistumisen merkitys, heittäytyminen ja välillä myös hulluttelu nähtiin tärkeänä osana musiikin saamisessa osallistavaan ja aktiiviseen käyttöön. 

Webinaarin palautteissa korostuivat luennoitsijoiden innostavuus ja oman alansa osaaminen. Luovat alat nähdään tärkeinä ja merkityksellisinä osallisuuden lisäämisen keinoina. Tietoisuutta luovien menetelmien monipuolisuudesta ja rohkeudesta käyttää niitä vammaistyössä on lisättävä opiskelijoiden ja nuorten keskuudessa. 

 

VAVE-hanke kiittää kaikkia esiintyjiä ja webinaariin osallistuneita. Te teitte päivästä innostavan ja luovan. 

 

 Johanna Lipsanen  

Sairaanhoitajamentori, Vaalijalan kuntayhtymä
 

Katja Kirjalainen 

Projektikoordinaattori, Savas-Säätiö