Siirry sisältöön

Asiakastyön opintoja etätoteutuksena Savaksen ja Vaalijalan yksiköissä

Kuvassa Harjun palvelukodin asukaita seuraamassa opiskelijoiden esitystä Teamsissä.

Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE) -hanke ja Diakonia-ammattikorkeakoulun Pieksämäen kampuksen opiskelijat tekivät yhteistyötä Asiakastyönmenetelmäopinnoissa (SOS01) kevään aikana. Nämä viiden opintopisteen opinnot kuuluvat sosionomin ja sosionomi-diakonin tutkintoa suorittavien opetussuunnitelmaan toisena lukukautena. Idea etäohjauksena toteutetuista toimintatuokioista syntyi koronapandemian vuoksi. Etäohjaus oli keino tutustua vammaisala asiakasryhmään ja opetella etämenetelmien käyttöä asiakastyössä.

Opintoihin sisältyi etäohjauksena toteutetut toiminnalliset tuokiot vammaisalan toimintaympäristössä, jotka saatiin VAVE-hankkeen Savas-Säätion sr:n projektikoordinaattori Katja Kirjalaisen ja Vaalijalan kuntayhtymän sairaanhoitajamentorin Johanna Lipsasen kautta. VAVE-hankkeen projektipäällikkö Sari Kautto kävi keskustelemassa opiskelijoiden kanssa vammaistyöstä. Opiskelijat suunnittelivat yhteistyössä työyhteisöjen kanssa kahden toteutuskerran toiminnalliset tuokiot etätoteutuksena. Ohjelmat vaihtelivat mm. rentoutuksesta, musiikista ja kuvataiteesta liikunnallisiin harjoituksiin. Opiskelijat esittelivät etäohjauksessa tehtyjä töitä ”leffaseminaarissa”.

Tästä linkistä pääset katsomaan yhden opiskelijaryhmän ryhmätyön tuotoksen. Opiskelijat toteuttivat etäohjaukset yhteistyössä Vaalijalan Harjun palvelukodin kanssa. Opiskelijoiden esitys oli tehty uutistyyliin ” Diakin uutiset”.  Uutistoimittajat kertoivat etätoiminnan toteutuksesta. Opiskelijat olivat tehneet videoita eläimistä ja luonnosta, joita näytettiin asiakkaille. Asiakkaat piirsivät videoiden innoittamina omia taideteoksia. Asiakkaiden piirrokset koottiin Padlet- alustalle. Ohjauksessa käytettiin selkokieltä. Opiskelijat puhuivat rauhallisesti, selkeästi sekä asiakkaita kunnioittavasti. Asiakkailta pyydettiin palautetta ja opiskelijat arvoivat ohjaustuokioiden onnistumista palautteen perusteella.

Tom Söderholm piirtää videon innoittamana.
Tom Söderholm piirtää videon innoittamana.

Kaikkien etätoteutukseen osallistuneiden opiskelijoiden mielestä tuokiot olivat opettavaisia ja toivat etätoteutuksen mahdollisuudet esille. Opiskelijat olivat eripaikkakunnilla ja etäohjauksessa välimatkat eivät tulleet ohjauksen esteeksi. Suurin osa opiskelijoista sai hyvän keskustelu yhteyden asiakkaisiin. Yhteistyö palvelukotien henkilöstön kanssa korostui ja on tärkeää, että henkilökunta on sitoutunut olemaan mukana etäohjaustuokioissa.

Opiskelijaryhmistä osa koki kommunikoinnin haasteellisena etäyhteyden kautta. Asiakasryhmän toimintakyvyn ennakoinnin ilman käyntiä paikan päällä koettiin haastavaksi. Asiakkaiden puheesta ei aina saanut selvää, eikä heidän reaktioitaan pystynyt havainnoimaan. Etätekniikan on oltava työyksiköissä laadukasta ja työntekijöiden on osattava käyttää sitä, jotta tällainen toiminta onnistuu.

Opiskelijat saivat positiivista palautetta järjestetyistä tuokioista asiakkailta ja henkilöstöltä. Toiminta oli tuonut piristystä asiakkaiden arkeen.

Yhteistyö työelämän kanssa etäohjauksen kehittämisessä opiskelumenetelmänä jatkuu.

Kirjoittajat: Seija Utriainen ja Sirpa Ylönen

Seija ja Sirpa ovat sosiaalialan lehtoreita Diakonia-ammattikorkeakoulun Pieksämäen kampukselta