Siirry sisältöön

Kummitoiminta osana työelämän ja oppilaitoksen yhteistyötä 

Esedu ja Savas lähtivat kehittämään hankkeessa kummitoimintaa osaksi yhteistyötään. Työelämän kummit toisivat opiskelijoille helposti lähestyttävän pinnan työelämään ja tarjoaisivat omaa osaamistaan opiskelijoiden käyttöön. Kummiopiskelijat puolestaan toisivat työyhteisöön uusia näkemyksiä ja tuoreita ideoita. Toiminnan yhtenä tavoitteena oli vammaisalan koulutuksen ja työmahdollisuuksien esille tuominen ja tunnettavuuden lisääminen.

Kummitoiminta päästiin aloittamaan vasta hankkeen loppuvaiheessa. Saimme pienen pilotin kasaan yhdessä Savaksen Katajamäen toimintakeskuksen ja Esedun ensimmäisen vuoden lähihoitajaopiskelijoiden kanssa.

Ensimmäisellä vierailulla opiskelijoiden luona Savaksen työntekijä kertoi vammaisalasta, esitteli asiakaskuntaa ja kertoi Katajamäen toimintakeskuksesta. Toisella kerralla tapasimme opiskelijoiden ja Katajamäen asiakkaiden ja ohjaajien kanssa urheilukentällä. Katajamäen väki oli suunnitellut liikunnallista ohjelmaa, jossa opiskelijat pääsivät toimimaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Jalkapallon, tarkkuusheiton, leikkivarjon ja muiden lajien parissa tutustuminen puolin ja toisin oli luontevaa ja yhteistyö alkoi syntyä.

Kolmannelle tapaamiskerralle opiskelijat suunnittelivat asiakkaille toiminnallisia rasteja Mikkelipuistoon. Opiskelijat tulivat toimintakeskuksella, josta kävelimme kaikki yhdessä Mikkelipuistoon. Matkalla oli mukava vaihtaa kuulumisia ja tutustua lisää toisiimme. Toimintapisteillä oli tanssimista, rentoutusta, luonnon tunnistamista ja luontotaiteen tekemistä. Opiskelijat pääsivät harjoittelemaan ohjaustaitoja ja asiakkaat nauttivat uudenlaisista ohjelmasisällöistä.

Opiskelijoiden kanssa käsiteltiin heidän kokemuksiaan ja oppitunneilla keskusteltiin opiskelijoiden kokemusten pohjalta aiheesta. Tämä yhteinen toimiminen antoi opiskelijoille suoran asiakaskokemuksen, jollaista he eivät olisi muuten välttämättä koko opintojensa aikana saaneet. Siksi nämä olivat heidän ammatillisessa kasvussaan erittäin tärkeitä kokemuksia.

Alkuperäinen kummitoiminnan tavoite, että työyksikkö tai -yhteisö voisi olla mukana opiskelijoiden koko opiskelupolun ajan alusta loppuun asti, ei toteutunut tässä pilotoinnissa ajan puutteen vuoksi. Kummitoiminnan mahdollisuuksina näemme työyhteisön antaman tuen opiskelijoiden ammatillisessa kasvussa. Monipuoliset yhteistyömuodot mahdollistuisivat toimivassa kummitoiminnassa. Toimiva kummitoiminta mahdollistaisi mm. opiskelijoiden työelämätaitojen lisääntymisen, tutustumisen vammaisalaan oman kokemuksen kautta ja mahdollisuuden harjoitella taitoja kohdata erilaisia asiakkaita. Asiakkaiden toimiminen opiskelijoiden kummeina ja heidän kertomuksensa omasta tuentarpeestaan ja siitä millaisia ohjaajia he toivoisivat tulevaisuudessa, antaisi varmasti opiskelijoille uudenlaista näkökulmaa työelämään ja erilaisten asiakasryhmien kanssa toimimiseen toisia kunnioittavalla työotteella. Näemme kummitoiminnan mahdollisuutena rikkaalle ja monipuoliselle yhteistyölle.

Kirjoittajat

Kirsi Pokkinen, ammattiopettaja

Etelä-Savon Koulutus Oy (ESEDU)

 

Katja Kirjalainen, projektikoordinaattori

Savas-Säätiö sr.