Siirry sisältöön

Millaista on työ arjen mahdollistajana?

Työni on hyvin itsenäistä. Pitää pystyä tekemään päätöksiä ja ratkaisuja hyvinkin nopeasti usein ilman ennakkovalmistautumista. Olen mukana asiakkaiden arjessa ja juhlassa, ilossa ja surussa. Olen tukena ja auttajana elämän eri tilanteissa.

~ Anu, TUPA-ohjaaja~

Monipuolista työtä

TUPA- ohjaaja on Savaksen Rahkapuiston palvelukotiin kuuluvan asumisen tuki- ja ohjauspalveluja tuottavan TUPA-palveluiden ohjaaja. TUPA-asiakkaat asuvat vuokra-asunnoissa eripuolilla Pieksämäkeä niin rivi- kuin kerrostaloissa. Työmatkat kuljetaan omalla autolla. TUPA-ohjaajan työpäivät vaihtelevat asiakkaiden tarpeiden mukaan. Ohjauskäynnit ovat enimmäkseen yksilöohjausta asiakkaiden kodeissa asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja toiveiden mukaan. Ennalta sovittuina viikkokäynteinä ja päivinä mm. ohjataan asiakasta siivouksen- ja pyykkihuollon toteutuksessa, kaupassa asioimisessa ja lääkkeenjaon tarkistuksessa.

Olemme voineet sopia leivonnan- ja ruuanlaitonohjauksesta tai vaatekauppa asioinneista. Välillä järjestelemme kaappeja ja ripustamme ikkunaverhoja, opettelemme kierrätystä tai laulamme, pelaamme pelejä ja kuuntelemme musiikkia.

Vastuuta & sopivasti haasteita

Asiakkaat ovat kehitysvammaisia henkilöitä, joista osalla on myös mielenterveyden haasteita. Monen asiakkaan kohdalla psyykkisen hyvinvoinnin seuranta on etusijalla. Ohjauskäynneillä tarkkaillaan asiakkaan puheita, mielialaa, ympäristöä, liikkeitä ja aktiivisuutta. Pyritään havainnoimaan mahdolliset voinnin huononemiset ja ohjaamaan tarvittavan avun piiriin.

Asiakkaiden terveydenhoito kokonaisuudessaan, kuten; voinnin arviointi, aikojen varaaminen, lääkäri- ja hoitajakäynneillä mukana oleminen, tarvittaessa apteekkiasioinnit, lääkelistojen tekeminen, lääkehoidosta huolehtiminen, neuvonta, mahdollisten sivuvaikutusten seuraaminen ja lääkehoidon vasteen havainnoiminen kuuluvat työtehtäviin. Välillä on myös verenpaineen ja painon seurantaa sekä verensokerin mittausta.

Lisäksi annan neuvontaa ja ohjausta puhelimitse ja käyn tarvittaessa kiireasioissa asiakkaan luona ohi sovittujen viikkokäyntien.

Asiakastyöhön kuuluu vahvasti myös ennaltaehkäisevä terveydenhoito, kun neuvotaan ja ohjataan asiakasta terveelliseen ruokavalioon, ja käydään tarvittaessa kaupassa tutustumassa terveellisiin valintoihin. Tuetaan asiakkaita liikuntaan ja sen lisäämiseen. Järjestetään jumppatuokioita, käydään lenkkeilemässä ja opetellaan uusia liikuntalajeja asiakkaan oman mielenkiinnon mukaan.

 

Tuetaan yhteydenpitoa ja osallisuutta

Päivittäinen asiakaskohtainen raportointi kirjataan asiakastietojärjestelmä DomaCareen. Lisäksi kerran vuodessa asiakkaan kanssa päivitetään tavoitteellinen Oman elämän- suunnitelma, ja kahdesti vuodessa asiakkaan palveluiden tarvetta ja toimintakykyä arvioidaan RAI-järjestelmän avulla. Tarvittaessa palveluohjataan asiakasta ja tehdään hakemuksia virastoihin mm. KELA:lle.

Läheisyhteistyö ja edunvalvontayhteistyö kuuluvat myös työhöni, selvittelen heidän kanssaan yhdessä asiakkaiden asioita.

Yhteisöohjausta tehdään asiakkaille kuukausikokouksissa, jolloin asiakkaiden kanssa tavataan yhdessä jonkin asiakkaan asunnolla ja käydään yhteisiä asioita läpi. Suunnitellaan yhteistä tekemistä esim. leivonta- tai peli-iltoja. Toiminnan toteutus tapahtuu yhdessä TUPA- ohjaajan ohjauksessa. Myös Teams:ia hyödynnetään yhteydenpidossa esim. Etäkahvila, jonne innostetaan asiakkaita osallistumaan. Tarvittaessa asiakkaita neuvotaan ja ohjataan Teams:n käytössä. TUPA-ohjaaja on mukana tukihenkilönä taustajoukoissa Me Itse Ry:n toiminnassa hankkimassa jäseniä yhdistykseen ja auttamassa tietoteknisissä asioissa.

Viriketoiminta ja virkistysmatkojen suunnittelu asiakkaille kuuluvat työhöni ja niiden toteutus mahdollisesti yhdessä palvelukodin kanssa. Idearikkaus on valttia tässä työssä.

Omasta elämästä voi ammentaa työhön mm. harrastukset, lemmikit, aiemmat koulutukset ja entinen työelämä ovat suurena apuna ja lisänä TUPA-ohjaajan työssä. Anu toteaa, että voi suositella vammaistyötä kaikille, jotka viihtyvät ihmisten parissa ja ovat ennakkoluulottomia.

TUPA-ohjaaja Anu

Rahkapuiston Palvelukoti, Savas