Siirry sisältöön

Kehitysvamma- alalle voi kouluttautua opiskelemalla vammaisalan ammattitutkinnon

Uusi vammaisalan ammattitutkinto tuli voimaan 1.8.2021 ja se yhdisti aikaisemman henkilökohtaisen avustajan osaamisalan puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnosta ja kehitysvamma- alan ammattitutkinnon.

Vammaisalan ammattitutkinnossa on kaksi osaamisalaa: henkilökohtainen avustaja ja kehitysvamma-alan ohjaaja.  Tutkintorakenne on seuraava:

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OSAAMISALA  150 OSP

Henkilökohtainen avustaja

Pakolliset tutkinnon osat 90 osp

Henkilökohtaisen avun järjestelmässä toimiminen, 30 osp

Henkilökohtainen avustaminen, 60 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp

Vuorovaikutus ja kommunikointi, 45 osp

Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa, 15 osp

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon tutkinnon osa tai osia 30 osp

Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, toisesta ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 15-60 osp

 

KEHITYSVAMMA-ALAN OSAAMISALA 150 OSP

Kehitysvamma-alan ohjaaja

Pakolliset tutkinnon osat 135 osp

Ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla, 45 osp

Toimintakyvyn ja oppimisen tukeminen, 45 osp

Vuorovaikutus ja kommunikointi, 45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 15 osp

Sosiokulttuurinen työ, 15 osp

Yhteistyö perheen ja läheisten kanssa, 15 osp

Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta 15 osp

 

Vammaisalan ammattitutkinto ei lisää koulutustarjontaa alalla vaan järkeistää sitä kokoamalla aiemmat eri tutkintojen vammaisalan koulutukset yhden tutkinnon alle.

Vammaisalan ammattitutkintoa opiskelemaan voivat hakea alalla työskentelevät tai kaikki, jotka haluavat työskennellä henkilökohtaisena avustajana tai kehitysvamma-alan ohjaajana. Hakijat haastatellaan ja koulutuksessa sovelletaan säännöksiä tutkintokohtaisista terveydentila-vaatimuksista ja opiskelijaksi ottamisen edellytyksistä.

Henkilökohtainen avustaja

Koulutus vastaa tulevaisuuden avustajatarpeeseen vahvistamalla entisestään henkilökohtaisten avustajien osaamista. Valinnaiset tutkinnon osat antavat mahdollisuuden lisätä osaamista hyvin laaja-alaisesti tai sisällyttää opintoihin jossain muussa tutkinnossa saatua osaamista. Henkilökohtaisen avun osaamisalan suorittaneet työskentelevät henkilökohtaisen avun palvelujärjestelmässä henkilökohtaisina avustajina avustaen henkilökohtaisen avun käyttäjiä vammaispalvelulain (380/1987) säännösten mukaisesti.

Henkilökohtaisen avustajan työhön kuuluu avustaa asiakkaita, jotka tarvitsevat avustajaa vammaisuutensa tai sairautensa takia päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Henkilökohtainen avustaja toimii avun käyttäjän ohjeiden mukaisesti kunnioittaen avun käyttäjän itsemääräämisoikeutta ja omia valintoja.

 

Kehitysvamma-alan ohjaaja

Koulutuksessa pakolliset ammatilliset tutkinnon osat kattavat pääasiassa koko tutkinnon laajuuden antaen vahvaa ja monipuolista osaamista kehitysvammatyöhön. Osaamisalassa korostuu erilaisissa toimintaympäristöissä itsemääräämisoikeuden toteutumista edistävä yhteistyö vammaisen henkilön, hänen läheistensä ja moniammatillisen työryhmän kanssa. Työskentely perustuu yksilökeskeisyyteen, itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden edistämiseen. Kehitysvamma-alan ohjaaja tukee yksilöllisten tarpeiden mukaisesti vammaisen henkilön toimintakykyä ja oppimista. Hän tukee vuorovaikutusta ja kommunikointia arjen tilanteissa käyttäen erilaisia puhetta korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja selkokieltä. Hän voi työskennellä julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimintaympäristöissä, joissa eri-ikäiset kehitysvammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat, tekevät työtä tai ovat palveluiden käyttäjinä.

Kehitysvamma-alan ohjaajan koulutus sopii hyvin vammaistyössä, kehitysvamma-alalla ja kasvatus- ja opetusalalla sekä kuntoutuksessa toimiville henkilöille tai muuten alasta kiinnostuneille. Kehitysvamma-alan ohjaaja voi työllistyä vammaisalalle, vaikkei hänellä olisi sosiaali- ja terveysalan pohjakoulutusta, eikä siihen liittyvää sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden rekisterimerkintää. Tutkinto antaa alalle vaadittavan osaamisen ja työtehtävistä voidaan sopia työpaikkakohtaisesti.

 

Tutkinnon perusteet löytyvät tästä.

Lisätietoja antaa

Kaisa Niemelä, Ammattiopisto Samiedu

kaisa.niemela@samiedu.fi

Puh. 044 5506534