Siirry sisältöön

Haluatko tehdä ihmisläheistä työtä hoidon, kasvatuksen ja kuntoutuksen parissa?

Kiinnostaako sinua tukea ja ohjata eri-ikäisiä ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa? STEP-koulutuksessa sinulla on mahdollisuus opiskella sosiaali- ja terveysalan perustutkinto ja suuntautua opinnoissasi vammaisalalle tai syventää vammaistyön osaamistasi ammatti- tai erikoisammattitutkinnoissa.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

STEP-koulutuksessa voit opiskella sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon Pieksämäen ja Järvenpään kampuksilla. Yhtenä vaihtoehtoisena osaamisalana lähihoitajaopinnoissa on vammaistyön osaamisalaopinnot. Vammaistyön osaamisalaopinnoissa hankit osaamisen osallisuuden edistämisessä vammaistyössä ja vammaisen asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä.

Lähihoitajan koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä ja opinnot kestävät yksilöllisesti laadittavan suunnitelman mukaisesti 1–3 vuotta, aiemmin hankitusta osaamisesta riippuen. Opinnoissa on pakollisia ja valinnaisia tutkinnon osia. Opinnot koostuvat lähi- ja etäopiskelusta ja työpaikalla tapahtuva oppiminen on olennainen osa opintoja. Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Hae opiskelemaan lähihoitajaksi STEP-koulutukseen.

Kiinnostaako sinua opiskelu vammaisalalle oppisopimuksella? Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta löydät täältä.

Hoiva-avustajan koulutus

Hoiva-avustajan koulutus alkaa STEP-koulutuksessa Järvenpäässä ja Pieksämäellä syksyllä 2021. Hoiva-avustajan koulutuksen käytyäsi opit auttamaan ihmisiä ja tekemään merkityksellistä työtä esimerkiksi vammaisten asiakkaiden avustajana erilaisissa avustavissa tehtävissä asiakkaiden arjessa ja päivittäisissä toimissa, kuten esimerkiksi ruokailussa, hygienian hoidossa, vaatehuollossa, ulkoilussa, viriketoiminnassa, keittiössä ja puhtaanapidossa.

Hoiva-avustajan koulutuksen laajuus on 55–70 osaamispistettä ja opinnot kestävät noin vuoden, aiemmin hankitusta osaamisesta riippuen. Hoiva-avustajan koulutuksen kautta voi jatkaa halutessaan kouluttautumista lähihoitajaksi.

Tutustu hoiva-avustajan koulutukseen ja

hae opiskelemaan hoiva-avustajaksi STEP-koulutukseen.

Vammaistyön osaamisala

Onko sinulla jo sosiaali- ja terveysalan tutkinto, mutta vammaistyön osaamisalan opinnot puuttuvat?  Vammaistyön täydennyskoulutus lähihoitajalle, sisältää kaksi tutkinnonosaa

Osallisuuden edistäminen vammaistyössä (35 osp) sekä Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä (40 osp). Vammaistyön osaamisalan suorittaneena lähihoitajana osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa moniammatillisena yhteistyönä. Työhön kuuluu eri-ikäisten ja eri tavalla vammautuneiden asiakkaiden yksilöllistä hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta. Osaat tukea ja vahvistaa asiakkaan toimintakykyä ja itsenäistä selviytymistä eri elämäntilanteissa. Osaat myös edistää työssäsi asiakkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Opit käyttämään erilaisia kommunikointimenetelmiä ja avustamaan asiakasta näiden hyödyntämisessä. Vammaistyön työpaikkoja ovat esimerkiksi palvelutalot, asumisyksiköt, päiväkodit, erityiskoulut, työ- ja toimintakeskukset sekä perhekodit, missä on yhtenä vammaistyön osaamisalala.

Lisätietoja koulutuksesta saat täältä.

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto

Oletko kehitysvamma-alalla kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalveluissa ja kaipaat työsi tueksi lisätietoa kohdentuneesti kehitysvammaisuudesta ja kehitysvammaisten palveluista sekä ohjaamisesta, tukemisesta ja hoitamisesta? Haluatko vahvistaa osaamistasi erityisohjaajana vammaisalalla?

Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen koulutuksen laajuus on 180 osaamispistettä ja sisältö toteutetaan räätälöidysti henkilöstölle, heidän työnantajiensa kanssa, koulutustarpeiden ja tutkinnonperusteiden vaatimusten pohjalta. Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallintaa, joten koulutukseen hakeutuvilla tulee olla alalle soveltuva pohjakoulutus ja/tai työkokemusta.

Tutustu tutkinnon perusteisiin.

Lisätietoa koulutuksesta.

Työntekijänä kehitysvammatyössä 15 osp

Koulutus on valinnainen tutkinnon osa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa. Se on laajuudeltaan 15 osaamispistettä.

Tutkinnon osan sisällöt ovat

  • kehitysvammatyön laatu
  • asiakkaan ohjaaminen
  • hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen
  • osallisuuden ja vuorovaikutuksen tukeminen
  • työturvallisuus, työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistäminen
  • itsearviointitaidot

Lisätietoja koulutuksesta löydät täältä. Hae koulutukseen!

Vammaisalan ammattitutkinto

Uusi vammaisalan ammattitutkinto tuli voimaan 1.8.2021 ja se yhdisti aikaisemman henkilökohtaisen avustajan osaamisalan puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnosta ja kehitysvamma- alan ammattitutkinnon.

Vammaisalan ammattitutkinnossa on kaksi osaamisalaa: henkilökohtainen avustaja ja kehitysvamma-alan ohjaaja. Lisätietoja koulutuksesta löydät täältä.