Siirry sisältöön

Osaamista vammaistyöhön -osaamiskokonaisuus keväällä 2022 -infotilaisuus

Kiinnostaako sinua laajentaa osaamistasi vammaistyöhön? Voit opiskella Diakin avoimessa amk:ssa Osaamista vammaistyöhön -osaamiskokonaisuuden opintojaksoja joustavasti eri lukukausilla. Lue lisää opinnoista https://www.vetoavammaisalalle.fi/osaamista-vammaistyohon-opinnot-diakin-avoimessa-ammattikorkeakoulussa/. Kevään -22 opintotarjontaesite ilmoittautumislinkkeineen julkaistaan marraskuun loppuun mennessä tällä sivulla.

Osaamista vammaistyöhön -opintojen infotilaisuus on keskiviikkona 8.12. klo 16-17 Teamsissa, linkki alinna. Tervetuloa kyselemään opinnoista, niiden toteutustavoista ja hyödyntämisestä työelämässä sekä toisen asteen ja amk -koulutuksissa!

Liity 8.12.2021 Infotilaisuuteen napsauttamalla tästä:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTlmY2MyN2QtZTg0Yy00OWZmLTk1N2YtODRkMDJjMTQ4ZTkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224b69aae5-140d-44b9-a475-2a720bc601fb%22%2c%22Oid%22%3a%221fbe5fa5-7956-4309-9514-3e29767caca3%22%7d

Lisätietoja

Maija-Leena Nyyssönen

Asiantuntijaopettaja VAVE-hanke, opinto-ohjaaja

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Sposti: maija-leena.nyyssonen@diak.fi

puh. 040 866 7070