Siirry sisältöön

Opiskele kehitysvammatyötä verkossa

Vave-hankkeen tarkoituksena on ollut lisätä vammaisalan vetovoimaisuutta ja kehittää toisen asteen vammaisalan koulutusta. Vammaistyön osaajia tarvitaan lisää. Työpaikkoja on hyvin tarjolla. Käytäntö on osoittanut, että vammaistyön opinnot voivat jäädä melko vähäisiksi opintojen valinnaisuuden vuoksi, ja opiskelijoille ei pääse syntymään käsitystä monipuolisesta vammaisalan työstä. On tärkeää lisätä ymmärrystä ja tietoutta vammaisuudesta ja vammaisalan työstä. Hankkeessa tehtiin osaamiskartoitus Etelä-Savon vammaisalan työyksiköihin vuonna 2020. Osaamiskartoituksen pohjalta työstettiin paikallinen valinnainen tutkinnon osa ”Työntekijänä kehitysvammatyössä”. Kehittämisyhteistyötä tehtiin EsedunSamiedun ja STEP-koulutuksen opettajien kanssa. 

Koko tutkinnon osa laadittiin verkko-opinnoiksi, josta teoriaopintojen osuus on 6 osp ja työelämässä oppimisen ja näytön osuus 9 osp. Tutkinnon osassa tutustutaan kehitysvammatyön laatutekijöihin, asiakkaan ohjaamiseen, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseen, osallisuuden ja vuorovaikutuksen tukemiseen, työturvallisuuteen, työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämiseen sekä itsearviointitaitoihin. Aihealueet on pyritty rakentamaan niin, että ne täydentävät ja vahvistavat muuta opiskelijan osaamista.  

Olemme saaneet verkkokurssille jo opiskelijoita, ja toivomme heitä lisää syksyllä. Työpaikkaohjaajia on informoitu uudesta tutkinnon osasta ja sen ammattitaitovaatimuksista sitä mukaa kun opiskelijat aloittavat tutkinnon osaan kuuluvan työssäoppimisjakson. Pari opiskelijaa on suorittanut jo tutkinnon osan kokonaan. Verkkokurssi on vielä pilotointivaiheessa, ja siksi palautteen pyytäminen nähdään tärkeänä, jotta sitä voidaan kehittää sekä opiskelija-, opettaja- että työpaikkaystävälliseksi. Palaute on ollut positiivista sekä opiskelijoilta että työelämältä. 

Verkkokurssi soveltuu opiskelijalle, joka on kiinnostunut vammaisalasta ja haluaa saada näkemystä, ehkä vahvistustakin kehitysvammatyöstä, miettii omaa osaamisalavalintaa, haluaa täydentää valinnaisia opintoja ja haluaa opiskella teoriaa kotoa käsin etänä. Paikallisen tutkinnon osan tarkoitus on herättää kiinnostusta ja uteliaisuutta vammaistyötä kohtaan. Lisäksi se voi laajentaa olemassa olevaa osaamista, joten siihen voivat osallistua myös jo valmistuneet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset. Työelämän tarpeita vastaavan osaamisen hankkiminen tai olemassa olevan osaamisen täydentäminen ei aina vaadi koko tutkinnon suorittamista.  

Hankkeessa mukana olevat opettajat kannustavat ja rohkaisevat opiskelijoita tutustumaan vammaisalaan. Lisäksi he korostavat, että vammaisiin liittyvät mahdolliset ennakkoluulot karisevat kohtaamalla. 

 

Mervi Halonen 

Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE) -hanke, vastuuopettaja, sh (AMK), TtM 

STEP-koulutus, Pieksämäen yksikkö