Siirry sisältöön

Työn imua ja kehittymismahdollisuuksia vammaisalalla

Kuvassa näkyy Kirsi Mannisen urapolku vammaisalalla.

 

Monia mahdollisuuksia oppia uutta

Olen työskennellyt lähes 30 vuotta vammaisalalla ja nautin edelleen suuresti auttaessani ja tukiessani asiakkaiden elämää ja sen hallintaa eteenpäin. Ihminen edellä, kuten Savas-Säätiön yksi arvoistakin kuuluu. Jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet ovat ohjanneet päivittäistä työtäni kaikissa niissä tehtävissä, joita olen ollut toteuttamassa vammaisalalla viimeisten 30 vuoden ajan.

Parasta työssäni ovat ihanat ihmiset ja erilaiset vaihtelevat työpäivät. Olen saanut nauttia yhteisistä hetkistä asiakkaiden kanssa kohtaamalla heitä elämän eri vaiheissa, arjessa ja juhlassa. Yhdessä heidän kanssaan on jaettu elämän pienet ilot ja surut.

Tämän hetken työssäni kehittämispäällikkönä saan olla kehittämässä henkilöiden elämään ja osallisuuteen liittyviä asioita yhdessä asiakkaiden, läheisten, kollegojen ja muiden ammattilaisten kanssa. Päämääränä on henkilöiden osallisuuden, täysivaltaisuuden ja itsemääräämisoikeuden toteutuminen entistä paremmin.

Teknologia tuo tänä päivänä suurta apua henkilöiden arkeen ja elämänhallintaan sekä henkilöstön erilaisiin työvaiheisiin ja tehtäviin. Teknologian saralta löytyy useita eri kehittymismahdollisuuksia, joiden kautta voi saada uutta näkökulmaa vammaisalan perustehtävään. Sähköinen asiakaskirjaaminen mobiilissa, etäyhteysmahdollisuudet, teknologiset apuvälineet, älykellot ja -sormukset ja muut virtuaaliset välineet ovat jo osana vammais-työn arkea.

Työssäni vammaisalalla olen saanut kehittyä ja kehittää itseäni runsaan täydennyskoulutustarjonnan ja joustavan työnantajani ansiosta. Vammaisalalla on mahdollista kouluttautua ja hyödyntää osaamistaan laajasti.

Osaamistaan voi kehittää täydennyskoulutusten kautta muun muassa kommunikaation ja vuorovaikutuksen eri osa-alueisiin, autismikuntoutukseen, toimintakyvyn arviointiin, neuropsykiatriseen valmentamiseen, itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden edistämiseen jne. Osaamista on mahdollisuus myös täydentää suorittamalla erilaisia ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. Tänä syksynä uutena mahdollisuutena vammaisalan ammattitutkinto, joka korvaa jatkossa kehitysvamma-alan ammattitutkinnon.

Uratarinani vammaisalalla

Keväällä 1988 olin juuri kirjoittanut ylioppilaaksi ja odottelin tulevia ylioppilasjuhliani vailla tekemistä. Silloin sain mahdollisuuden kuukauden mittaiseen työhön Kuopion harjaan-tumiskoulun koulunkäyntiavustajan tehtävissä. Tuo kyseinen toukokuu oli tulevan urapolkuni kannalta merkittävä ja antoi minulle kipinän hakeutua vammaisalan opintoihin ja työhön.

Myöhemmin syksyllä hakeuduin kehitysvammaisten ohjaaja opintoihin ja Vaalijalaan kesätöihin. Opintojeni ajan työskentelin Vaalijalan eri osastoilla kaikkina loma-aikoina valmistumiseeni asti.

Kehitysvammaisten ohjaajaksi valmistumiseni ajoittui 1990-laman aikoihin. Samoihin aikoihin kehitysvammaisten henkilöiden laitosasumista alettiin purkaa ja uusia asumisratkaisuja avohuoltoon kehitettiin. Nuorena kehitysvammaistenohjaajana työllistyin Mikkeliin Savon Vammaisasuntosäätiön Saulinpuiston palvelukotiin ohjaajaksi vuonna 1993. Muistan edelleen, miten upea kokemus oli olla perustamassa uutta asumisyksikköä yhdessä asukkaiden ja henkilöstön kanssa. Tämän jälkeen sain olla mukana perustamassa vielä useita asumisyksiköitä ja toimintakeskuksia, tosin siinä vaiheessa jo esimiehen tehtävässä.

Työskentelyvuosia Savas-Säätiössä on nyt takana 28. Palatessani ajassa taaksepäin huomaan, etten vaihtaisi päivääkään pois. Vammaisala ja Savas työnantajana ovat tarjonneet minulle monipuolisia työtehtäviä, mahdollisuuksia työnkiertoon ja opiskeluun työn ohessa. Olen saanut hyödyntää osaamistani kaikissa niissä tehtävissä, joita olen Savaksessa hoitanut. Arvostan työnantajaani siitä, että se on mahdollistanut haluni mennä eteenpäin ja kehittyä.

Vammaisalan työ kehittyy ja kehittämispäällikön tehtävässä saan olla mukana kehittämisen keskiössä. Saa nähdä, mitä kaikkea mukavaa vielä ehtiikään tapahtua seuraavan15 työvuoteni aikana ennen eläköitymistäni.

Kuvassa Savas-Säätiö sr:n kehittämispäällikkö Kirsi Manninen

Tekstin kirjoittaja Kirsi Manninen

Kirsi Manninen on Savas-Säätiö sr:n kehittämispäällikkö.