Siirry sisältöön

Toisen asteen paikallisen valinnaisen vammaisalan tutkinnon osan pilotointi alkaa

Kuva moodle oppimisalustasta

VAVE-hankkeessa mukana olevat oppilaitokset  Esedu, Samiedu ja Seurakuntaopisto ovat kehittäneet paikalliset osaamistarpeet huomioiden valinnaisen vammaisalan tutkinnon osan ” Työntekijänä kehitysvammatyössä”. Vaalijalan kuntayhtymän ja Savas-Säätiön hanketyöntekijät ovat olleet mukana kehittämistyössä.

”Työntekijänä kehitysvammatyössä”  tutkinnon osa (15 osaamispistettä) koostuu
kahdesta osasta.

  • Verkko-opinnot  (6 osp).
  • Työelämässä oppiminen (9 osp), joka päättyy työpaikalla tapahtuvaan näyttöön.

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa:

  • työskennellä kehitysvammatyötä ohjaavien säädösten, määräysten, toimintaperiaatteiden ja arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti
  • suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan yksilöllistä hoitoa, kasvatusta ja kuntoutusta yhteistyössä asiakkaan ja moniammatillisen työryhmän kanssa
  • edistää asiakkaan osallisuutta ja toimia vuorovaikutuksessa kehitysvammaisen asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
  • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
  • arvioida ja kehittää toimintaansa

Kenelle tämä on tarkoitettu?

Pilottivaiheessa Esedulla (Pieksämäki ja Mikkeli) sekä Samiedussa (Savonlinna) lähihoitajaopiskelijat voivat suorittaa paikallisen valinnaisen vammaisalan tutkinnon osan.

Seurakuntaopistolla (Pieksämäki) paikallisen valinnaisen  vammaisalan tutkinnon osan voivat suorittaa sekä lähihoitaja-, lastenohjaaja- että nuoriso- ja yhteisöohjaajaopiskelijat.

Tutkinnon osan kehittäminen

Tutkinnon osan pilotoinnista kerätään opiskelijapalaute, jota hyödynnetään tutkinnon osan kehittämistyössä.