Siirry sisältöön

Opiskelijana mukana VAVE-hankkeessa

Kuvassa Diakin opiskelija Jaana Savolainen
Kuvassa Diakin opiskelija Jaana Savolainen

Olen työskennellyt varhaiskasvatuksen puolella jo toistakymmentä vuotta ja huomannut, kuinka vuosi vuodelta varhaiskasvatuksen opettajien saaminen alalle on heikentynyt. Työntekijäpula on myös vammaisalalla. Osittain tämän vuoksi kiinnostuin VAVE-hankkeesta. Mielenkiintoani lisäsi myös mahdollisuus tutustua hanketyöhön käytännönläheisesti.

Hanketyöni aloitin tutustumalla huolellisesti hankesuunnitelmaan. Tapasin  jokaista mukana olevaa osatoteuttajaa Teams -kokouksessa. Jokaisella osatoteuttajalla on oma tehtävänsä hankkeessa. Minulle selvisi, että koulutusta kehittämällä saadaan osaajia alalle. Tärkeää on myös tehdä työelämä houkuttavammaksi. Koenkin tärkeänä, että alalla työskentelevien on tärkeää pitää yllä myönteistä ja positiivista puhetta työstään. Oman asenteen ja suhtautumisen myötä syntyy työn iloa ja sitä kautta siihen pystyy itse vaikuttamaan. Työn iloa pystyy levittämään ympärilleen omalla asenteellaan ja esimerkillään. Työn iloa saa työkavereista, asiakkaiden kanssa eletystä elämästä, heidän kanssaan syntyvästä suhteesta sekä onnistumisen kokemuksista. Myönteisen puheiden kautta saadaan toivottavasti myös tulevaisuuden tekijöitä alalle ja työn arvostusta nostettua.

Mielenkiintoisinta oli päästä suunnittelemaan ja toteuttamaan kehittämisfoorumia asiakkaille. Suunnittelimme asiakkaille Teamsiin foorumin, jossa esitimme heille PowerPointin avulla muutamia kysymyksiä. Foorumiin osallistui noin kymmenen asiakasta ohjaajineen. Asiakasfoorumin kautta saimme arvokasta tietoa siitä, mitä asiakkaat toivovat ohjaajiltaan ja tulevaisuudeltaan. Asiakasfoorumi sai todella hyvän vastaanoton ja sen toivottiin saavan myös jatkoa.

Saimme myös opiskelukaverini kanssa päiväksi Diakonia-ammattikorkeakoulun Instagramtilin haltuumme, jonne kuvasimme rooliamme asiakasfoorumissa sekä mielipiteitämme hankkeeseen osallistumisesta. Ymmärsin, kuinka suuressa roolissa myös some on tänä päivänä hanketyössä.
Pääsin hankkeen kautta näkemään, kuinka vammaisalan vetovoimaa saadaan lisättyä ja sain olla osana tätä tärkeää työtä. Tulen mielenkiinnolla seuraamaan, kuinka hanke etenee. Tämän kokemuksen myötä olen varmasti rohkeampi osallistumaan myös muihin hankkeisiin, joita työelämässäni tulee vastaan.

Kirjoittaja:

Jaana Savolainen, sosionomiopiskelija, Diak Pieksämäki