Siirry sisältöön

Monikulttuurinen osaaminen vammaisalalla

Muuttaminen kuvaa kielessämme siirtymistä. Se kertoo siirtymisestä paikasta toiseen. Muuttaminen tarkoittaa myös konkreettisen siirtymisen lisäksi joidenkin asioiden muuttamista, mikä on paljon käsitteellisempää. Asiat voivat muuttua eli muuttaa paikkaa pelkästään mielessämme. Näin tapahtuu myös maahanmuutossa.

Meitä ihmisiä on maapallollamme paljon ja joudumme ratkaisemaan nyt ja tulevina vuosina yhteiseen arkiseen elämäämme liittyviä kysymyksiä. Yksi ratkaisu, jonka monet joutuvat valitsemaan, esimerkiksi ilmasto-olosuhteiden tai sodan vuoksi, on omista elinpiireistä lähteminen johonkin tuntemattomaan. On muutettava muualle.

Tuntemattomaan hyppääminen on ihmiselle aina shokki. Erilainen ympäristö hämmästyttää ja pelottaa. Uusia tapoja ja vierasta kulttuuria on aluksi vaikea ymmärtää ja suomen kielen opiskelu kaikkine allatiiveineen ja illatiiveineen tuottaa hankaluuksia kenelle tahansa. Ikävä on omaa kotimaata ja sukulaisia, jotka lähtiessään joutui jättämään. Sopeutuminen ottaa aikansa.

Maahanmuuttajalapsi leikkii ohjaajan kanssa

Työllä on suuri merkitys maahanmuuttajalle. Työ parantaa ihmisen perusturvallisuutta ja auttaa sosiaalisten kontaktien luomisessa, jonka kautta myös kielen oppiminen helpottuu. Maahanmuuttajan työllistyminen ei kuitenkaan ole yksinkertaista. Kielitaitoa tarvitaan ja byrokratiasta selviytyminen on vaikeaa. Lisäksi työpaikat saattavat nähdä maahanmuuttajataustaisen työntekijän perehdyttämisen liian työläänä.

Tänä päivänä on alettu hitaasti ymmärtämään, että maahanmuutto on hyvä asia suomalaiselle yhteiskunnalle. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työvoimapulaan yritetään saada ratkaisua maahanmuuttajista. Maahanmuuttajille suunniteltuja koulutuksia ja sosiaali- ja terveysalalle valmentavia koulutuksia kehitetään innokkaasti ympäri Suomea. Potilasturvallisuuden takaamiseksi edellytetään ammattitaidon lisäksi hyvää kielitaitoa. Usein maahanmuuttajataustaisten ensi kohtaaminen suomalaiseen työkulttuuriin tulee koulutukseen kuuluvan työssäoppimisen kautta. Ensihetkillä on tärkeä merkitys siihen, millainen kuva suomalaisesta työelämästä syntyy.

Työpaikat tarvitsevat monikulttuurista osaamista

Työpaikat tarvitsevat osaamista monikulttuurisesta työyhteisöstä. Monikulttuurisessa työpaikassa on varmistettava, että esimiehillä ja työntekijöillä on riittävästi osaamista ja työkaluja tukea maahanmuuttajataustaista työntekijää työssä. Tarvitaan tietoa muun muassa erityistarpeet huomioivasta perehdytyksestä, vuorovaikutukseen kannustamisesta, tasapuolisuuden ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta sekä kielitaidon tukemisesta ja viestinnästä.

Vammaisalan vetovoima- ja koulutuksen kehittäminen (VAVE) -hankkeessa järjestämme keväällä Kulttuurisen moninaisuuden ohjaaminen työpaikalla -koulutusta vammaisalan työyksiköihin Savas-säätiölle ja Vaalijalan kuntayhtymälle. Koulutusten tarkoituksena on parantaa työnantajan ja työntekijöiden monikulttuurista osaamista.

Suomalainen työelämä muuttuu ja tulevaisuudessa tulemme olemaan entistä riippuvaisempia maahanmuutosta. Myös vammaisalan työpaikat monikulttuuristuvat enenemissä määrin niin asiakkaiden kuin työntekijöiden ollessa maahanmuuttajataustaisia. Osaamisen kehittämistä monikulttuurisuuteen liittyen tarvitaan jokaisella sosiaali- ja terveysalan sektorilla sijainnista riippumatta.

Annu Huttunen
Vammaisalan vetovoima- ja koulutuksen kehittäminen (VAVE) -hanke projektiasiantuntija, TtM, sh-th (AMK)
Etelä-Savon ammattiopisto

Kirsi Pokkinen
Vammaisalan vetovoima- ja koulutuksen kehittäminen (VAVE) -hanke
ammattiopettaja, TtM
Etelä-Savon ammattiopisto