Siirry sisältöön

Kehittämisfoorumi asiakkaille

Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE)- hankkeen suunnitelman mukainen kehittämisfoorumi järjestettiin syksyllä 2020. Foorumin teemat liittyivät hankkeessa tehdyn osaamiskartoituksen pohjalta esiin tulleisiin vammaisalan tulevaisuuden osaamistarpeisiin, koulutuksen ja työelämän vuorovaikutukseen, digitaaliseen osaamiseen sekä vammaisalan yhteisiin innovatiivisiin taitoihin ja kehittämiseen.

Näiden osaamistarpeiden pohjalta asiakkaille järjestettiin oma kehittämisfoorumi, jossa vammaisalan asiakkaat pääsivät kertomaan, millaista osaamista heidän mielestään vammaisalan ohjaajilta tarvitaan tulevaisuudessa.

Kehittämisfoorumin tärkeimpiä tavoitteita olivat asiakasnäkökulma asiakkaita koskevassa kehittämistyössä ja asiakkaiden osallisuuden lisääminen ja sen vahvistaminen.

Kuvassa näkyy tietokoneen näyttö, jossa Teams-kokousessa Katja Kirjalainen, Jaana Savolainen ja Hanna Väisänen.
Kehittämisfoorumin suunnittelukokoukseen osallistuivat Katja Kirjalainen, Jaana Savolainen ja Hanna Väisänen.

Foorumi toteutettiin etäyhteydellä

Hankkeessa on tarkoitus kehittää vammaisalan työhön teknologisia työmenetelmiä ja toimintamalleja, joiden avulla vaikutetaan asiakkaiden hyvinvointiin. Hankesuunnitelman mukaisesti ja vallitsevan koronatilanteen takia foorumi päätettiin toteuttaa etäyhteydellä.

Asiakasfoorumin suunnittelutyöryhmä koottiin hankkeen projektikoordinaattorista, sairaanhoitajamentorista ja kahdesta Diakonia ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijasta, joiden osallistuminen hanketyöhön oli osa heidän opintojaan.

Kutsut foorumiin lähetettiin sähköpostilla  yksiköihin, jotka oli valittu etukäteen. Yksiköitä oli   yhteensä yhdeksään Vaalijalan kuntayhtymästä ja Savas-Säätiöstä. Yksiköt valittiin erilaisista kuntoutuksen ja asumisen yksiköistä edustamaan koko Etelä-Savon aluetta. Kutsussa oli linkki Formsilla tehtyyn ilmoittautumiseen.

Foorumi toteutettiin Teams-etäyhteydellä. Foorumiin osallistui kaikkiaan 11 asiakasta. Asiakkaiden mahdolliset kommunikaatiohaasteet otettiin huomioon kuvittamalla kysymykset ja ne lähetettiin osallistujille etukäteen mietittäväksi.

Tarkoituksena oli toteuttaa matalan kynnyksen tilaisuus, jossa asiakkaat pääsivät kertomaan omia näkemyksiään. Lähes kaikilla osallistujilla oli tukenaan ohjaaja tai hoitaja.

Kokemukset

Nettiyhteydet ja foorumin alustaksi valittu Teams toimivat hyvin ja puheenvuorojen pyytäminen ja jakaminen onnistuivat. Alussa kaikki pitivät videoyhteyden päällä niin, että kaikki saivat nähdä, ketä foorumissa oli mukana.

Teamsin ansiosta foorumiin saatiin osallistujia pitkistä välimatkoista huolimatta. Osallistuminen keskusteluun oli aktiivista ja hankkeen kehittämistyöhön saatiin  asiakkaiden näkemykset.

Tuloksia ja palautetta

Asiakkaat kokivat, että hyvä vammaistyön ohjaaja on luotettava, ystävällinen, kiva ja kuunteleva. Ohjaaja auttaa vaikeissa elämän tilanteissa, huonossa olossa ja ihan kaikissa arjen askareissa, missä asiakas vaan apua tarvitsee. Tällaisia ovat esimerkiksi pesut, iltapalan laittaminen, pyykkihuolto, kaupassa käynti ja raha-asiat.

Samoin mielekkään vapaa-ajan turvaaminen koettiin tärkeäksi ja vapaa-ajan avustajia toivottiin enemmän. Yksinäisyys ja tylsyys koettiin ikäväksi ja koronaepidemian takia peruttuja retkiä ja kyläilyjä kaivattiin jo kovasti takaisin.

Kehittämisfoorumin osallistujilta pyydettiin palautetta foorumista heti foorumin päätteeksi. Osallistujat kokivat, että kehittämisfoorumin aiheet olivat mielenkiintoisia ja niistä oli helppo puhua.

Lisäksi osallistujat toivoivat, että he voisivat osallistua uudelleen kehittämistyöhön. Asiakkaat pitivät tärkeänä sitä, että työntekijät kysyvät myös heidän näkemyksiään siitä, millaista osaamista ohjaajalla on hyvä olla.

Kirjoittajat: Katja Kirjalainen ja Johanna Lipsanen

Katja Kirjalainen on mukana Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE) –hankkeessa projektikoordinaattorina. Katja on koulutukseltaan sosionomi AMK.

Johanna Lipsanen on mukana Vammaisalan vetovoima ja koulutuksen kehittäminen (VAVE) –hankkeessa sairaanhoitajamentorina. Johanna on koulutukseltaan sairaanhoitaja AMK ja opiskelee uudistavan johtamisen YAMK-tutkintoa.

Katja ja Johanna ovat työskennelleet koko työuransa vammaisalalla ja ovat sitä mieltä, että se on parasta työtä ikinä